Хотел в Рила за 759389.22 лв.

Имоти > Имоти от чси Рила > Хотел

Хотел в Рила

Допълнителна информация

  Начална цена: 759389.22 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 1207 кв.м.
  Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
  Обявяване: 2018-09-11
  Адрес: Идеален център
  ЧСИ: Елица Христова
  Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
  Email: kantora@elitsa-hristova.com

Всички имоти за Рила
Всички имоти на ЧСИ Елица Христова

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 512 /петстотин и дванадесет/, за който е отреден парцел VII /седми/ в квартал 32 /тридесет и втори/ съгласно регулационния план на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, улична и дворищна регулация, одобрени със Заповед № 30/22.02.1993г. и Заповед № 254/08.09.2003г. за попълване на кадастъра с урегулирана площ от 4 783 /четири хиляди и седемстотин и осемдесет и три/ квадратни метра, при граници и съседи на парцела: улица с осови точки 153-15 6; УПИ планоснимачен № 565, за който е отреден парцел I, в квартал 33, собственост на Светослав Георгиев Гешев; ПИ планоснимачен № 564 в квартал 33 собственост на РПК; УПИ планоснимачен № 1553, за който е отреден парцел I собственост на наследниците на Елена Митева Захариева; дере и река Рилска, ведно със съществуващия в парцела: хотелски комплекс „ОРБИТА“ със застроена площ 1 207 /хиляда и двеста и седем/ квадратни метра, състоящ се от: пететажна масивна железобетонна сграда – хотел и едноетажна масивна железобетонна сграда – ресторант