Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Други Игнатиево Парцел ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Къща Гулянци Къща СЛИВЕН Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Рибарица Парцел ТЕТЕВЕН Парцел БЕЛОГРАДЧИК Къща ВЕЛИНГРАД Заведение Щръклево Земеделски имот Искрец Земеделски имот Искрец Земеделска земя Камено Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 5685000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 23527 кв.м.

 • Срок:
 • 04.11.2017 до 04.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-05

 • Адрес:
 • кв. Индустриален

 • ЧСИ:
 • Маргарита Димитрова

 • Телефон:
 • 042 – 624399; 0 895 662 554

 • Email:
 • mardimitrova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Маргарита Димитрова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с площ от 23 527 кв.м /двадесет и три хиляди петстотин двадесет и седем квадратни метра/, находящ се в град Стара Загора, квартал Индустриален, ВЕДНО със сградите, които попадат върху имота, а именно: 1. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.1 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно/, със застроена площ от 2028 кв.м /две хиляди двадесет и осем квадратни метра/; 2. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.2 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка две/, със застроена площ от 51 кв.м /петдесет и един квадратни метра/; 3. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.3 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка три/, със застроена площ от 42 кв.м /четиридесет и два квадратни метра/; 4. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.4 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка четири/, със застроена площ от 204 кв.м /двеста и четири квадратни метра/; 5. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.5 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка пет/, със застроена площ от 36 кв.м /тридесет и шест квадратни метра/; 6. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.6 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка шест/, със застроена площ от 38 кв.м /тридесет и осем квадратни метра/; 7. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.7 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка седем/, със застроена площ от 39 кв.м /тридесет и девет квадратни метра/; 8. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.8 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка осем/, със застроена площ от 326 кв.м /триста двадесет и шест квадратни метра/; 9. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.9 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка девет/, със застроена площ от 281 кв.м /двеста осемдесет и един квадратни метра/; 10. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.10 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно нула/, със застроена площ от 149 кв.м /сто четиридесет и девет квадратни метра/; 11. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.11 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно едно/, със застроена площ от 605 кв.м /шестстотин и пет квадратни метра/; 12. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.12 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно две/, със застроена площ от 90 кв.м /деветдесет квадратни метра/; 13. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.13 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно три/, със застроена площ от 256 кв.м /двеста петдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /две/; 14. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.14 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно четири/, със застроена площ от 15 кв.м /петнадесет квадратни метра/; 15. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.15 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно пет/, със застроена площ от 152 кв.м /сто петдесет и два квадратни метра/; 16. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.16 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно шест/, със застроена площ от 24 кв.м /двадесет и четири квадратни метра/; 17. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.17 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно седем/, със застроена площ от 16 кв.м /шестнадесет квадратни метра/; 18. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.18 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно осем/, със застроена площ от 182 кв.м /сто осемдесет и два квадратни метра/; 19. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.19 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка едно девет/, със застроена площ от 63 кв.м /шестдесет и три квадратни метра/; 20. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.20 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка две нула/, със застроена площ от 331 кв.м /триста тридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/; 21. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.21 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка две едно/, със застроена площ от 76 кв.м /седемдесет и шест квадратни метра/; 22. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.22 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка две две/, със застроена площ 18 кв.м /осемнадесет квадратни метра/; 23. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.23 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка две три/, със застроена площ от 137 кв.м /сто тридесет и седем квадратни метра/; 24. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.24 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка две четири/, със застроена площ от 75 кв.м /седемдесет и пет квадратни метра/; 25. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.29 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка две девет/, със застроена площ от 681 кв.м /шестстотин осемдесет и един квадратни метра/; 26. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.30 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка три нула/, със застроена площ от 247 кв.м /двеста четиридесет и седем квадратни метра/; 27. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.31 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка три едно/, със застроена площ от 127 кв.м /сто двадесет и седем квадратни метра/; 28. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.32 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка три две/, със застроена площ от 96 кв.м /деветдесет и шест квадратни метра/; 29. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.33 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка три три/, със застроена площ от 34 кв.м /тридесет и четири квадратни метра/; 30. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.34 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка три четири/, със застроена площ от 84 кв.м /осемдесет и четири квадратни метра/; 31. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.35 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка три пет/, със застроена площ от 72 кв.м /седемдесет и два квадратни метра/; 32. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.36 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка три шест/, със застроена площ от 17 кв.м /седемнадесет квадратни метра/; 33. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.38 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка три осем/, със застроена площ от 22 кв.м /двадесет и два квадратни метра/; 34. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6103.39 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три точка три девет/, със застроена площ от 370 кв.м /триста и седемдесет квадратни метра/, при съседи на ПИ: 68850.522.496, 68850.522.462, 68850.522.9957, 68850.522.9958, 68850.522.6101, 68850.522.46, 68850.522.1874, 68850.522.9915, 68850.522.1898, ВЕДНО с комплексно оборудване за производство на гранулирани и негранулирани фуражи, находящо се в тях.Още Фабрика за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА- 62271.00лв.
Фабрика СТАРА ЗАГОРА- 5685000.00лв.
Фабрика СТАРА ЗАГОРА- 65120.00лв.
Фабрика СТАРА ЗАГОРА- 6748200.00лв.
Фабрика СТАРА ЗАГОРА- 81400.00лв.
0.43782806396484