Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в БЯЛА Фабрика в БЯЛА Търговски имот в БЯЛА Тристаен апартамент в БЯЛА Стая в БЯЛА Склад в БЯЛА Производствен имот в БЯЛА Парцел в БЯЛА Паркомясто в БЯЛА Офис в БЯЛА Многостаен апартамент в БЯЛА Мезонет в БЯЛА Магазин в БЯЛА Къща в БЯЛА Земеделски имот в БЯЛА Земеделска земя в БЯЛА Заведение в БЯЛА Жилищна сграда в БЯЛА Етаж от къща в БЯЛА Едностаен апартамент в БЯЛА Други в БЯЛА Двустаен апартамент в БЯЛА Гараж в БЯЛА Газстанция в БЯЛА Вила в БЯЛА Бензиностанция в БЯЛА Ателие, Таван в БЯЛА Автомивка в БЯЛА

Фабрика БЯЛА

 • Начална цена
 • 276000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 22683 кв.м.

 • Срок:
 • 04.09.2017 до 04.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-05

 • Адрес:
 • ул. Колю Фичето № 13

 • ЧСИ:
 • Иван Хаджииванов

 • Телефон:
 • 082 – 822498; 0 898 - 443 621

 • Email:
 • hadzhiivanov832@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

ИМОТ с планоснимачен № 2213 /две хиляди двеста и тринадесет/, по кадастрален план на гр. Бяла, одобрен със Заповед 0 300-4-28/2003 г. на АК – София и по регулационен план на гр. Бяла, одобрен със Заповед № 117/1983 г., находящ се в гр. Бяла, квартал Ханища, по ул. Колю Фичето № 13, с площ 22683.20 кв.м. /двадесет и две хиляди шестстотин осемдесет и три квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/, с трайно предназначение: фонд населени места, с начин на трайно ползване: територии, заети от населени места, при граници и съседи на имота: главен път Русе - Велико Търново, Модул ООД, Автосервиз и Държавна психиатрична болница, ЗАЕДНО с построените в имота сгради: 1. МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ с разгърната застроена площ 2128 кв.м. /две хиляди сто двадесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, масивна конструкция; 2. МЕБЕЛНА РАБОТИЛНИЦА с разгърната застроена площ 532 кв.м. /петстотин тридесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, масивна конструкция; 3. АБОНАТНА СТАНЦИЯ с разгърната застроена площ 36 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, масивна конструкция; 4. ПАРОКОТЕЛНО с разгърната застроена площ 180 кв.м. /сто и осемдесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, масивна конструкция; 5. ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПВЦ ФОЛИО с разгърната застроена площ 511 кв.м. /петстотин и единадесет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, масивна конструкция; 6. СКЛАД ШИРПОТРЕБ с разгърната застроена площ 323 кв.м. /триста двадесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, метална конструкция; 7. СКЛАД ПОЛИМЕРСТРОЙ с разгърната застроена площ 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, метална конструкция; 8. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЕТИ с разгърната застроена площ 1253 кв.м. /хиляда двеста петдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, метална конструкция; 9. СТОЛОВА с разгърната застроена площ 220 кв.м. /двеста и двадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, метална конструкция; 10. СГРАДА ЗА СУРОВИНИ с разгърната застроена площ 273 кв.м. /двеста седемдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, масивна конструкция; 11. СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРДУКЦИЯ с разгърната застроена площ 574 кв.м. /петстотин седемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, метална конструкция; 12. СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ с разгърната застроена площ 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/; 13. БИТОВА ЧАСТ с разгърната застроена площ 244 кв.м. /двеста четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, масивна конструкция; 14. СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ с разгърната застроена площ 25 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, масивна конструкция; 15. ТРАФОПОСТ с разгърната застроена площ 45 кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, масивна конструкция; 16. ПАРОКОТЕЛНО с разгърната застроена площ 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, метална конструкция; 17. ЛАБОРАТОРИЯ с разгърната застроена площ 275 кв.м. /двеста седемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, масивна конструкция; Начална цена за имота: 276 000 лв., от която за сградите с прилежащия към тях терен – 158 848.80 лв., върху която сума не се дължи ДДС и за поземления имот с всички подобрения в него 117 151.20 лв., върху която сума се дължи ДДСОще Фабрика за продажба в БЯЛА

Фабрика БЯЛА- 194400.00лв.
Фабрика БЯЛА- 2925000.00лв.
Фабрика БЯЛА- 276000.00лв.
Фабрика БЯЛА- 243000.00лв.
Фабрика БЯЛА- 2489614.20лв.
0.24359703063965