Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в Полски Тръмбеш Фабрика в Полски Тръмбеш Търговски имот в Полски Тръмбеш Тристаен апартамент в Полски Тръмбеш Стая в Полски Тръмбеш Склад в Полски Тръмбеш Производствен имот в Полски Тръмбеш Парцел в Полски Тръмбеш Паркомясто в Полски Тръмбеш Офис в Полски Тръмбеш Многостаен апартамент в Полски Тръмбеш Мезонет в Полски Тръмбеш Магазин в Полски Тръмбеш Къща в Полски Тръмбеш Земеделски имот в Полски Тръмбеш Земеделска земя в Полски Тръмбеш Заведение в Полски Тръмбеш Жилищна сграда в Полски Тръмбеш Етаж от къща в Полски Тръмбеш Едностаен апартамент в Полски Тръмбеш Други в Полски Тръмбеш Двустаен апартамент в Полски Тръмбеш Гараж в Полски Тръмбеш Газстанция в Полски Тръмбеш Вила в Полски Тръмбеш Бензиностанция в Полски Тръмбеш Ателие, Таван в Полски Тръмбеш Автомивка в Полски Тръмбеш

Фабрика Полски Тръмбеш

 • Начална цена
 • 415096.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Велико Търново

 • Квадратура
 • 91957 кв.м.

 • Срок:
 • 21.07.2017 до 21.08.2017

 • Обявяване:
 • 2017-08-22

 • Адрес:
 • ул."Александър Стамболийски"№3-Б

 • ЧСИ:
 • Силвия Велчева Косева

 • Телефон:
 • 062 - 605080

 • Email:
 • silvi_kosseva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Силвия Велчева Косева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57354.300.2092 (петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди деветдесет и две), съгласно скица на поземлен имот № 15-82865/28.03.2014 г. на СГКК гр. Велико Търново, с адрес на имота: гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Александър Стамболийски“ № 3-Б; с площ 91 957 кв.м. (деветдесет и една хиляди деветстотин петдесет и седем квадратни метра); трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: квартал 86 (осемдесет и шест) парцел V (пет - римско); при съседи: 57354.300.2127, 57354.300.2129, 57354.300.2197, 57354.300.2196, 57354.300.2189, ведно с построените в него сгради, а именно: 1) Сграда с идентификатор 57354.300.2092.24 (петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири,точка, триста, точка, две хиляди деветдесет и две, точка, двадесет и четири), съгласно скица на сграда № 15-82886/28.03.2014 г. на СГКК гр. Велико Търново, с адрес на сградата гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Александър Стамболийски“ № 3-Б; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092, застроена площ 287 кв.м. (двеста осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Сграда със смесено предназначение, заедно със съответното на застроената площ на имота право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092; Оценяваната част от сградата, която попада в имота (западната) се състои от шест гаражни клетки. 2) Сграда с идентификатор 57354.300.2092.26 (петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди деветдесет и две, точка, двадесет и шест), съгласно скица на сграда № 15-82903/28.03.2014 г. на СГКК гр. Велико Търново, с адрес на сградата гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Александър Стамболийски“ № 3-Б; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092, застроена площ 464 кв.м. (четиристотин шестдесет и четири квадратни метра), брой етажи: 2 (два), предназначение: Сграда за битови услуги, заедно със съответното на застроената площ на имота право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092; Първи етаж се състои от преддверие със стълбище за втори етаж, коридор, тоалетна с преддверие, складови помещения и санитарно-битови помещения; Втори етаж се състои от коридор, санитарен възел, стаи администрация, складово помещение, санитарно-битови помещения и лаборатория. 3) Сграда с идентификатор 57354.300.2092.27 (петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди деветдесет и две, точка, двадесет и седем), съгласно скица на сграда № 15-82916/28.03.2014 г. на СГКК гр. Велико Търново, с адрес на сградата гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Александър Стамболийски“ № 3-Б; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092, застроена площ 945 кв.м. (деветстотин четиридесет и пет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Складова база, склад, заедно със съответното на застроената площ на имота право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092; Състои се от едно помещение с два входа. 4) Сграда с идентификатор 57354.300.2092.28 (петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди деветдесет и две, точка, двадесет и осем), съгласно скица на сграда № 15-82943/ 28.03.2014 г. на СГКК гр. Велико Търново, с адрес на сградата гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Александър Стамболийски“ № 3-Б; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092, застроена площ 937 кв.м. (деветстотин тридесет и седем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Складова база, склад, заедно със съответното на застроената площ на имота право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092; Сградата е разделена на пет отделни клетки чрез преградни стоманобетонови стени с височина 150 см. 5) Сграда с идентификатор 57354.300.2092.29 (петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди деветдесет и две, точка, двадесет и девет), съгласно скица на сграда № 15-82958/28.03.2014 г. на СГКК гр. Велико Търново, с адрес на сградата гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Александър Стамболийски“ № 3-Б; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092, застроена площ по документи 2 670 кв.м. (две хиляди шестстотин и седемдесет квадратни метра), действително застроена площ 1 220 кв.м. (хиляда двеста и двадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда, заедно със съответното на застроената площ на имота право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092; Сградата е наполовина разрушена. 6) Сграда с идентификатор 57354.300.2092.30 (петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди деветдесет и две, точка, тридесет), съгласно скица на сграда № 15-82972/28.03.2014 г. на СГКК гр. Велико Търново, с адрес на сградата гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Александър Стамболийски“ № 3-Б; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092, застроена площ 2 673 кв.м. (две хиляди шестстотин и седемдесет и три квадратни метра), действително застроена площ 1 220 кв.м. (хиляда двеста и двадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда, заедно със съответното на застроената площ на имота право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092; Сградата е наполовина разрушена. 7) Сграда с идентификатор 57354.300.2092.23 (петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди деветдесет и две, точка, двадесет и три), нанесена на скица на поземлен имот № 15-82865/28.03.2014 г. на СГКК гр. Велико Търново, с адрес на имота гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Александър Стамболийски“ № 3-Б; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092, находяща се на входа на имота (източен край), застроена площ 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Друго предназначение – Сграда автокантар, заедно със съответното на застроената площ на имота право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092. Сградата е с масивна конструкция, състои се от две помещения, в занемарено състояние. 8) Сграда „МЕТАЛЕН НАВЕС БЕЗ ОГРАДНИ СТЕНИ“, изградена през 1985 г., разположена е в източния край на поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092, по КККР на гр. Полски Тръмбеш, югозападно от сграда с идентификатор 57354.300.2092.23, покрита площ от навеса 816 кв.м. (осемстотин и шестнадесет квадратни метра). 9) Сграда „ГАРАЖ ЕЛЕКТРОКАРИ“, изградена през 1973 г., разположена е в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092, по КККР на гр. Полски Тръмбеш, южно от сгради с идентификатори 57354.300.2092.26, 57354.300.2092.29 и източно от сграда с идентификатор 57354.300.2092.28 – долепена до тях. Сградата е с масивна конструкция, състои се от три гаражни клетки за електрокари и зарядно помещение за електрокари, с площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра).Още Фабрика за продажба в Полски Тръмбеш

Фабрика Полски Тръмбеш- 190000.00лв.
Фабрика Полски Тръмбеш- 415096.00лв.
Фабрика Полски Тръмбеш- 518870.00лв.
0.016533851623535