Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Гараж ПЛОВДИВ Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Хотел в СЛИВЕН Фабрика в СЛИВЕН Търговски имот в СЛИВЕН Тристаен апартамент в СЛИВЕН Стая в СЛИВЕН Склад в СЛИВЕН Производствен имот в СЛИВЕН Парцел в СЛИВЕН Паркомясто в СЛИВЕН Офис в СЛИВЕН Многостаен апартамент в СЛИВЕН Мезонет в СЛИВЕН Магазин в СЛИВЕН Къща в СЛИВЕН Земеделски имот в СЛИВЕН Земеделска земя в СЛИВЕН Заведение в СЛИВЕН Жилищна сграда в СЛИВЕН Етаж от къща в СЛИВЕН Едностаен апартамент в СЛИВЕН Други в СЛИВЕН Двустаен апартамент в СЛИВЕН Гараж в СЛИВЕН Газстанция в СЛИВЕН Вила в СЛИВЕН Бензиностанция в СЛИВЕН Ателие, Таван в СЛИВЕН Автомивка в СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

 • Начална цена
 • 16800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Сливен

 • Квадратура
 • 51 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • ул. Никола Аджема № 11, ет. 0, обект 27

 • ЧСИ:
 • Павел Иванов Георгиев

 • Телефон:
 • 044 633049

 • Email:
 • pako70@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.563.228.1.27 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка двеста двадесет и осем точка едно точка двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.563.228 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка двеста двадесет и осем/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Никола Аджема“ №11, ет.0, обект №27, целият с площ 51.27кв.м. /петдесет и едно цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.26, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.28, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.30, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.32 и над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.4, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.3 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.1, ведно с припадащите се към обекта идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.48кв.м. /девет цяло и четиридесет и осем квадратни метра/, заедно с 14.13/569 ид.ч. /четиринадесет цяло и тринадесет стотни върху петстотин шестдесет и девет идеални части/ от терена, върху който е построен обекта, образуващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.563.228 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка двеста двадесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Сливен, ул. „Никола Аджема“ №11, целият с площ 569 кв.м. /петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10м. до 15м.), номер по предходен план: 8561, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.563.223, поземлен имот с идентификатор № 67338.563.191, поземлен имот с идентификатор № 67338.563.156, поземлен имот с идентификатор № 67338.563.155, поземлен имот с идентификатор № 67338.563.154 и поземлен имот с идентификатор № 67338.563.153.Още Търговски имот за продажба в СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН- 16800.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 16800.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 53520.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 29160.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 24912.00лв.
0.0729660987854