Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Многостаен апартамент Банско Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Хотел в РАЗГРАД Фабрика в РАЗГРАД Търговски имот в РАЗГРАД Тристаен апартамент в РАЗГРАД Стая в РАЗГРАД Склад в РАЗГРАД Производствен имот в РАЗГРАД Парцел в РАЗГРАД Паркомясто в РАЗГРАД Офис в РАЗГРАД Многостаен апартамент в РАЗГРАД Мезонет в РАЗГРАД Магазин в РАЗГРАД Къща в РАЗГРАД Земеделски имот в РАЗГРАД Земеделска земя в РАЗГРАД Заведение в РАЗГРАД Жилищна сграда в РАЗГРАД Етаж от къща в РАЗГРАД Едностаен апартамент в РАЗГРАД Други в РАЗГРАД Двустаен апартамент в РАЗГРАД Гараж в РАЗГРАД Газстанция в РАЗГРАД Вила в РАЗГРАД Бензиностанция в РАЗГРАД Ателие, Таван в РАЗГРАД Автомивка в РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

 • Начална цена
 • 58800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Разград

 • Квадратура
 • 171 кв.м.

 • Срок:
 • 11.04.2017 до 11.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-12

 • Адрес:
 • гр. Разград, бул. "Априлско въстание" №9, ет.-1

 • ЧСИ:
 • Деян Петков Драганов

 • Телефон:
 • 084 621042

 • Email:
 • ddraganov@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Деян Петков Драганов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.500.4.27 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин точка четири точка двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-17-293/17.08.2011г. на НАЧАЛНИК НА СГКК-РАЗГРАД, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград, булевард "Априлско въстание" №9 /девет/, ет.-1 /минус едно/, с предназначение на самостоятелния обект за търговска дейност, с брой нива на обекта-едно, с обща застроена площ от 170,59 кв.м. /сто и седемдесет цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра/, самостоятелният обект е застроен в сутерена на сграда №4/четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.505.500 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин/, при граници и съседи: от север-задблоково пространство, от изток-зелена площ, от запад-стълбище на сутерена, от юг-предблоково пространство, над обекта-няма, под обекта-няма, както и 4,90% /четири цяло и деветдесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото..Още Търговски имот за продажба в РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД- 12400.00лв.
Търговски имот РАЗГРАД- 96000.00лв.
Търговски имот РАЗГРАД- 4400.00лв.
Търговски имот РАЗГРАД- 25200.00лв.
Търговски имот РАЗГРАД- 130000.00лв.
0.74199295043945