Всички имоти от категория Стая на търг от ЧСИ

 • Стая
  38 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-21
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Стая
  38 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-21
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Стая
  38 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-21
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Стая
  38 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-21
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Стая
  38 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.04.2015 до 14.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-15
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Стая
  38 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.04.2015 до 14.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-15
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Стая
  40 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.04.2015 до 14.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-15
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Стая
  40 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.04.2015 до 14.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-15
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Стая
  38 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.04.2015 до 14.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-15
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Стая
  38 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 07.04.2015 до 07.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-08
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Стая
  40 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 07.04.2015 до 07.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-08
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Стая
  40 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 07.04.2015 до 07.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-08
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Стая
  59 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 97
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 07.04.2015 до 07.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-08
  Виж повече
 • 27000.00 лв.
 • Стая
  49 кв.м., Банско
  гр. Банско, ул. "Явор" №37, ет. 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.02.2015 до 26.03.2015
  Обявяване на: 2015-03-27
  Виж повече
 • 21723.00 лв.
 • Стая
  28 кв.м., СМОЛЯН
  БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 3, ЕТ. 2, АП. 125
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 18.04.2015 до 18.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-19
  Виж повече
 • 24891.00 лв.
 • Стая
  28 кв.м., СМОЛЯН
  БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 3, ЕТ. 2, АП. 123
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 18.04.2015 до 18.05.2015
  Обявяване на: 2015-05-19
  Виж повече
 • 24891.00 лв.
 • Стая
  0 кв.м., ДУПНИЦА
  л. "Ботьо Петков" № 8А, ет.0
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 26.01.2015 до 26.02.2015
  Обявяване на: 2015-02-27
  Виж повече
 • 11880.00 лв.
 • Стая
  35 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ж.к."Черно море", ет.0, ст.2
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 21.12.2014 до 21.01.2015
  Обявяване на: 2015-01-22
  Виж повече
 • 27900.00 лв.
 • Стая
  35 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ж.к."Черно море", ет.0, ст.1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.12.2014 до 14.01.2015
  Обявяване на: 2015-01-15
  Виж повече
 • 17600.00 лв.
 • Стая
  25 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП. А 1-6
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.12.2014 до 05.01.2015
  Обявяване на: 2015-01-06
  Виж повече
 • 10440.00 лв.
 • Стая
  28 кв.м., СМОЛЯН
  БУЛ. БЪЛГАРИЯ №3, ЕТ.2, АП.125
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 22.12.2014 до 22.01.2015
  Обявяване на: 2015-01-23
  Виж повече
 • 31113.75 лв.
 • Стая
  28 кв.м., СМОЛЯН
  БУЛ. БЪЛГАРИЯ №3, ЕТ.2, АП.123
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 22.12.2014 до 22.01.2015
  Обявяване на: 2015-01-23
  Виж повече
 • 31113.75 лв.
 • Стая
  22 кв.м., ВРАЦА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 16.11.2014 до 16.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-17
  Виж повече
 • 7080.00 лв.
 • Стая
  62 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, кв. "Продимчец", ул. "Стоян Цанков" № 20
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 05.11.2014 до 05.12.2014
  Обявяване на: 2014-12-08
  Виж повече
 • 6258.00 лв.
 • Стая
  0 кв.м., ДУПНИЦА
  ул."Ботьо Петков" № 8а, ет.0 /партер/
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 06.10.2014 до 06.11.2014
  Обявяване на: 2014-11-07
  Виж повече
 • 14850.00 лв.
 • Стая
  25 кв.м., Банско
  ул."Найден Геров" 2, вх.1, ет.0, ап. А 1-6
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.09.2014 до 15.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-16
  Виж повече
 • 13050.00 лв.
 • Стая
  25 кв.м., Банско
  ул."Найден Геров" 2, вх.1, ет.0, ап. А 1-6
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.09.2014 до 15.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-16
  Виж повече
 • 13050.00 лв.
 • Стая
  10 кв.м., ПЛОВДИВ
  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №56784.534.359.1.8 , находящ се в гр.Пловдив, община Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри добрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009Г. на Изпълнителния директор на АГК
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.09.2014 до 21.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-22
  Виж повече
 • 6375.00 лв.
 • Стая
  21 кв.м., Синеморец
  с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, ул."Бутамя", бл. част Б, ет.1, ст.1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.09.2014 до 13.10.2014
  Обявяване на: 2014-10-14
  Виж повече
 • 13800.00 лв.
 • Стая
  36 кв.м., ВРАЦА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 23.08.2014 до 23.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-24
  Виж повече
 • 17010.00 лв.
 • Стая
  35 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ж.к."Черно море", ет.0, ст1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.08.2014 до 10.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-11
  Виж повече
 • 22000.00 лв.
 • Стая
  0 кв.м., Равда
  с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, ул."Св.Св. Кирил и Методий" N 18, ет.3
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.07.2014 до 26.08.2014
  Обявяване на: 2014-08-27
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Стая
  50 кв.м., Хирево

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 19.07.2014 до 19.08.2014
  Обявяване на: 2014-08-20
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Стая
  50 кв.м., Хирево

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 19.07.2014 до 19.08.2014
  Обявяване на: 2014-08-20
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Стая
  22 кв.м., Слънчев бряг
  Грамада 2, ет.1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.08.2014 до 01.09.2014
  Обявяване на: 2014-09-02
  Виж повече
 • 13300.00 лв.
 • Стая
  1150 кв.м., Дебелец

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 04.07.2014 до 04.08.2014
  Обявяване на: 2014-08-05
  Виж повече
 • 57000.00 лв.
 • Стая
  5 кв.м., ДУПНИЦА
  ул."Ботьо Петков" № 8А, ет.0 /партер/
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 11.07.2014 до 11.08.2014
  Обявяване на: 2014-08-12
  Виж повече
 • 13200.00 лв.
 • Стая
  9 кв.м., КАЗАНЛЪК
  УЛ.ИВАН НЕДЯЛКОВ №6
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 25.06.2014 до 25.07.2014
  Обявяване на: 2014-07-28
  Виж повече
 • 2680.00 лв.
 • Стая
  21 кв.м., Синеморец
  с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, ул."Бутамя", част Б, ет.1, ст.1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.06.2014 до 14.07.2014
  Обявяване на: 2014-07-15
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Стая
  23 кв.м., ТРОЯН
  ул. "Стенето" № 6
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.05.2014 до 02.06.2014
  Обявяване на: 2014-06-03
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Стая
  25 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, АП. А 1-6
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 25.03.2014 до 25.04.2014
  Обявяване на: 2014-04-28
  Виж повече
 • 10440.00 лв.
 • Стая
  29 кв.м., Банско
  УЛ. "НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 25.03.2014 до 25.04.2014
  Обявяване на: 2014-04-28
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Стая
  23 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП.А 1-2
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 25.03.2014 до 25.04.2014
  Обявяване на: 2014-04-28
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Стая
  27 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.2, АП.А 1-1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 25.03.2014 до 25.04.2014
  Обявяване на: 2014-04-28
  Виж повече
 • 11220.00 лв.
 • Стая
  31 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ж.к."Черно море", ет.0, ст.1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 23.03.2014 до 23.04.2014
  Обявяване на: 2014-04-24
  Виж повече
 • 22620.00 лв.
 • Стая
  30 кв.м., Слънчев бряг
  гр.Несебър, к.к."Слънчев бряг - изток", "Адмирал плаза", вх.1, ет.2, ст.6
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.02.2014 до 26.03.2014
  Обявяване на: 2014-03-27
  Виж повече
 • 42480.00 лв.
 • Стая
  10 кв.м., КАЗАНЛЪК
  УЛ.ИВАН НЕДЯЛКОВ №6
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 26.02.2014 до 26.03.2014
  Обявяване на: 2014-03-27
  Виж повече
 • 3350.00 лв.
 • Стая
  0 кв.м., ДУПНИЦА
  ул."Ботьо Петков" № 8а, ет.0
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 26.02.2014 до 26.03.2014
  Обявяване на: 2014-03-27
  Виж повече
 • 14560.00 лв.
 • Стая
  27 кв.м., ХАСКОВО
  ул. Пловдивска 15
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.01.2014 до 26.02.2014
  Обявяване на: 2014-02-27
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Стая
  35 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ж.к."Черно море", ет.0, ст1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 19.01.2014 до 19.02.2014
  Обявяване на: 2014-02-20
  Виж повече
 • 28275.00 лв.
 • Стая
  35 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, "Съни виктори", бл.1, ет.5, ст.520
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 08.12.2013 до 08.01.2014
  Обявяване на: 2014-01-09
  Виж повече
 • 49425.00 лв.
 • Стая
  30 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, "Съни виктори", бл.1, ет.5, ст.519
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 08.12.2013 до 08.01.2014
  Обявяване на: 2014-01-09
  Виж повече
 • 46650.00 лв.
 • Стая
  30 кв.м., Слънчев бряг
  гр.Несебър, к.к."Слънчев бряг - изток", "Адмирал плаза", вх.1, ет.2, ст.6
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 08.12.2013 до 08.01.2014
  Обявяване на: 2014-01-09
  Виж повече
 • 53100.00 лв.
 • Стая
  22 кв.м., Приморско
  гр.Приморско, ул."Сияние" 3, ет.0, ст.2
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.11.2013 до 06.12.2013
  Обявяване на: 2013-12-07
  Виж повече
 • 15750.00 лв.
 • Стая
  9 кв.м., КАЗАНЛЪК
  ул.Иван Недялков №6
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.12.2013 до 20.01.2014
  Обявяване на: 2014-01-21
  Виж повече
 • 3471.20 лв.
 • Стая
  25 кв.м., Банско
  ул."Найден Геров" 2, вх.1, ет.0, ап. А 1-6
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 25.10.2013 до 25.11.2013
  Обявяване на: 2013-11-26
  Виж повече
 • 13050.00 лв.
 • Стая
  29 кв.м., Банско
  ул."Найден Геров" 2, вх.1, ет.0, ап.1-5
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 25.10.2013 до 25.11.2013
  Обявяване на: 2013-11-26
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Стая
  23 кв.м., Банско
  ул."Найден Геров" 2, вх.1, ет.0, ап.А1-2
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 25.10.2013 до 25.11.2013
  Обявяване на: 2013-11-26
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Стая
  27 кв.м., Банско
  ул."Найден Геров" 2, вх.1, ет.0, ап А1-1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 25.10.2013 до 25.11.2013
  Обявяване на: 2013-11-26
  Виж повече
 • 14025.00 лв.
 • Стая
  0 кв.м., ДУПНИЦА
  ул."Ботьо Петков" № 8а, ет.0 /партер/
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.10.2013 до 14.11.2013
  Обявяване на: 2013-11-15
  Виж повече
 • 18200.00 лв.
 • Стая
  12 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ул."Места" 11, ет.0
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.08.2013 до 25.09.2013
  Обявяване на: 2013-09-26
  Виж повече
 • 5635.90 лв.
 • Стая
  34 кв.м., Синеморец
  с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, ул."Бутамя", ет.2, ст.2
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.08.2013 до 16.09.2013
  Обявяване на: 2013-09-17
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Стая
  25 кв.м., Банско
  ул."Найден Геров" 2 - жилищна сграда "Сноу Марая"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.06.2013 до 26.07.2013
  Обявяване на: 2013-07-29
  Виж повече
 • 14220.00 лв.
 • Стая
  29 кв.м., Банско
  ул."Найден Геров" 2 - жилищна сграда "Сноу Марая"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.06.2013 до 26.07.2013
  Обявяване на: 2013-07-29
  Виж повече
 • 16020.00 лв.
 • Стая
  23 кв.м., Банско
  ул."Найден Геров" 2 - жилищна сграда "Сноу Марая"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.06.2013 до 26.07.2013
  Обявяване на: 2013-07-29
  Виж повече
 • 12744.00 лв.
 • Стая
  27 кв.м., Банско
  ул."Найден Геров" 2 - жилищна сграда "Сноу Марая"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.06.2013 до 26.07.2013
  Обявяване на: 2013-07-29
  Виж повече
 • 15300.00 лв.
 • Стая
  15 кв.м., ВИДИН
  жк химик
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 11.06.2013 до 11.07.2013
  Обявяване на: 2013-07-12
  Виж повече
 • 5813.00 лв.
 • Стая
  34 кв.м., Синеморец
  с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, ул."Бутамя", ет.2, ст.2
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 03.06.2013 до 03.07.2013
  Обявяване на: 2013-07-04
  Виж повече
 • 22500.00 лв.
 • Стая
  10 кв.м., КАЗАНЛЪК
  УЛ.ИВАН НЕДЯЛКОВ №6
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 03.06.2013 до 03.07.2013
  Обявяване на: 2013-07-04
  Виж повече
 • 5424.00 лв.
 • Стая
  1820 кв.м., Васил Левски
  с. Васил Левски, общинаа Опан, област Стара Загора
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 10.05.2013 до 10.06.2013
  Обявяване на: 2013-06-11
  Виж повече
 • 18784.00 лв.
 • Стая
  32 кв.м., Банско
  м."Грамадето" 1, вх.А, ет.0, ап.2
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.04.2013 до 16.05.2013
  Обявяване на: 2013-05-17
  Виж повече
 • 15832.50 лв.
 • Стая
  37 кв.м., Обзор

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 27.01.2013 до 27.02.2013
  Обявяване на: 2013-02-28
  Виж повече
 • 28400.00 лв.
 • Стая
  25 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП.1-6
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.01.2013 до 21.02.2013
  Обявяване на: 2013-02-22
  Виж повече
 • 17775.00 лв.
 • Стая
  29 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП.1-5
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.01.2013 до 21.02.2013
  Обявяване на: 2013-02-22
  Виж повече
 • 20025.00 лв.
 • Стая
  23 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП.1-2
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.01.2013 до 21.02.2013
  Обявяване на: 2013-02-22
  Виж повече
 • 15930.00 лв.
 • Стая
  27 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП.1-1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.01.2013 до 21.02.2013
  Обявяване на: 2013-02-22
  Виж повече
 • 19125.00 лв.
 • Стая
  9 кв.м., КАЗАНЛЪК
  ул.Иван Недялков №6
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 01.11.2012 до 01.12.2012
  Обявяване на: 2012-12-03
  Виж повече
 • 6780.00 лв.
 • Стая
  25 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП. А 1-6, ЖИЛИЩНА СГРАДА "СНОУ МАРАЯ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.08.2012 до 21.09.2012
  Обявяване на: 2012-09-24
  Виж повече
 • 19708.20 лв.
 • Стая
  29 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП. А 1-5, ЖИЛИЩНА СГРАДА "СНОУ МАРАЯ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.08.2012 до 21.09.2012
  Обявяване на: 2012-09-24
  Виж повече
 • 22234.80 лв.
 • Стая
  23 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП. А 1-2, ЖИЛИЩНА СГРАДА "СНОУ МАРАЯ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.08.2012 до 21.09.2012
  Обявяване на: 2012-09-24
  Виж повече
 • 17700.00 лв.
 • Стая
  27 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП. А 1-1, ЖИЛИЩНА СГРАДА "СНОУ МАРАЯ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.08.2012 до 21.09.2012
  Обявяване на: 2012-09-24
  Виж повече
 • 21224.40 лв.
 • Стая
  37 кв.м., Обзор
  гр.Обзор, местност "Мишелика", ет.3, ст24
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 19.08.2012 до 19.09.2012
  Обявяване на: 2012-09-20
  Виж повече
 • 41820.00 лв.
 • Стая
  37 кв.м., Обзор
  гр.Обзор, местност "Мишелика", ет.3, ст24
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.06.2012 до 04.07.2012
  Обявяване на: 2012-07-05
  Виж повече
 • 52275.00 лв.
 • Стая
  37 кв.м., Обзор
  гр.Обзор, местност "Мишелика", ет.3, ст24
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.06.2012 до 04.07.2012
  Обявяване на: 2012-07-05
  Виж повече
 • 52275.00 лв.
 • Стая
  25 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП. А 1-6, ЖИЛИЩНА СГРАДА "СНОУ МАРИЯ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.05.2012 до 22.06.2012
  Обявяване на: 2012-06-25
  Виж повече
 • 24635.25 лв.
 • Стая
  29 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП. А 1-5
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.05.2012 до 22.06.2012
  Обявяване на: 2012-06-25
  Виж повече
 • 27793.50 лв.
 • Стая
  23 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП. А 1-2, ЖИЛИЩНА СГРАДА "СНОУ МАРИЯ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.05.2012 до 22.06.2012
  Обявяване на: 2012-06-25
  Виж повече
 • 22125.00 лв.
 • Стая
  27 кв.м., Банско
  УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" 2, ВХ.1, ЕТ.0, АП.А 1-1, ЖИЛИЩНА СГРАДА "СНОУ МАРИЯ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.05.2012 до 22.06.2012
  Обявяване на: 2012-06-25
  Виж повече
 • 26530.50 лв.
 • Стая
  10 кв.м., КАЗАНЛЪК
  ул. Иван Недялков №6
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 29.05.2012 до 29.06.2012
  Обявяване на: 2012-07-02
  Виж повече
 • 6780.00 лв.
 • Стая
  10 кв.м., КАЗАНЛЪК
  ул.Иван Недялков №6
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 26.03.2012 до 26.04.2012
  Обявяване на: 2012-04-27
  Виж повече
 • 8475.00 лв.
 • Стая
  0 кв.м., БЛАГОЕВГРАД

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 12.03.2012 до 12.04.2012
  Обявяване на: 2012-04-17
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Стая
  210 кв.м., СВИЩОВ

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 15.02.2012 до 15.03.2012
  Обявяване на: 2012-03-16
  Виж повече
 • 2560.00 лв.
 • Стая
  13 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  ул. "Катина и Никола Хайдукови" №29
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.01.2012 до 27.02.2012
  Обявяване на: 2012-02-28
  Виж повече
 • 2297.00 лв.