Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Земеделска земя Ломец Хотел в СЛИВЕН Фабрика в СЛИВЕН Търговски имот в СЛИВЕН Тристаен апартамент в СЛИВЕН Стая в СЛИВЕН Склад в СЛИВЕН Производствен имот в СЛИВЕН Парцел в СЛИВЕН Паркомясто в СЛИВЕН Офис в СЛИВЕН Многостаен апартамент в СЛИВЕН Мезонет в СЛИВЕН Магазин в СЛИВЕН Къща в СЛИВЕН Земеделски имот в СЛИВЕН Земеделска земя в СЛИВЕН Заведение в СЛИВЕН Жилищна сграда в СЛИВЕН Етаж от къща в СЛИВЕН Едностаен апартамент в СЛИВЕН Други в СЛИВЕН Двустаен апартамент в СЛИВЕН Гараж в СЛИВЕН Газстанция в СЛИВЕН Вила в СЛИВЕН Бензиностанция в СЛИВЕН Ателие, Таван в СЛИВЕН Автомивка в СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН

 • Начална цена
 • 6682500.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Сливен

 • Квадратура
 • 358888 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • кв. Речица

 • ЧСИ:
 • Павел Иванов Георгиев

 • Телефон:
 • 044 633049

 • Email:
 • pako70@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.709.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-202/09.04.2013г. на Началника на СГКК - Сливен, целият с площ 5 132 кв.м. /пет хиляди сто тридесет и два квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Речица“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, стар идентификатор: 67338.709.4, 67338.709.5; номер по предходен план: 0.187, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.709.10, поземлен имот с идентификатор № 67338.709.9, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.17 и поземлен имот с идентификатор № 67338.865.18. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.709.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-202/09.04.2013г. на Началника на СГКК - Сливен, целият с площ 30 185 кв.м. /тридесет хиляди сто осемдесет и пет квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Речица“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство, стар идентификатор: 67338.709.4, 67338.709.6; номер по предходен план: няма, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.709.10 и поземлен имот с идентификатор № 67338.709.8. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.709.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-202/09.04.2013г. на Началника на СГКК - Сливен, целият с площ 323 571 кв.м. /триста двадесет и три хиляди петстотин седемдесет и един квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Речица“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Оранжерия с трайна конструкция, стар идентификатор: 67338.709.7, 67338.709.4; номер по предходен план: 000187, ведно с построените в имота сгради: 1. Сграда с идентификатор №67338.709.10.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка едно/, със застроена площ 37кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 2. Сграда с идентификатор №67338.709.10.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка две/, със застроена площ 76кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 3. Сграда с идентификатор №67338.709.10.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка три/, със застроена площ 23кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 4. Сграда с идентификатор №67338.709.10.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка четири/, със застроена площ 49кв.м. /четиридесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 5. Сграда с идентификатор №67338.709.10.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка пет/, със застроена площ 267кв.м. /двеста шестдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Селскостопанска сграда; 6. Сграда с идентификатор №67338.709.10.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка шест/, със застроена площ 28кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 7. Сграда с идентификатор №67338.709.10.7 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка седем/, със застроена площ 34кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 8. Сграда с идентификатор №67338.709.10.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка осем/, със застроена площ 265кв.м. /двеста шестдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 9. Сграда с идентификатор №67338.709.10.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка девет/, със застроена площ 209кв.м. /двеста и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 10. Сграда с идентификатор №67338.709.10.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка десет/, със застроена площ 53кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 11. Сграда с идентификатор №67338.709.10.11 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка единадесет/, със застроена площ 107кв.м. /сто и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 12. Сграда с идентификатор №67338.709.10.12 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка дванадесет/, със застроена площ 57кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 13. Сграда с идентификатор №67338.709.10.13 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка тринадесет/, със застроена площ 491кв.м. /четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 14. Сграда с идентификатор №67338.709.10.14 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка четиринадесет/, със застроена площ 15кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 15. Сграда с идентификатор №67338.709.10.15 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка петнадесет/, със застроена площ 493кв.м. /четиристотин деветдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 16. Сграда с идентификатор №67338.709.10.16 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка шестнадесет/, със застроена площ 10кв.м. /десет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 17. Сграда с идентификатор №67338.709.10.17 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка седемнадесет/, със застроена площ 261кв.м. /двеста шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 18. Сграда с идентификатор №67338.709.10.18 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка осемнадесет/, със застроена площ 999кв.м. /деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 19. Сграда с идентификатор №67338.709.10.19 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка деветнадесет/, със застроена площ 76кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 20. Сграда с идентификатор №67338.709.10.20 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка двадесет/, със застроена площ 285кв.м. /двеста осемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда за енергопроизводство; 21. Сграда с идентификатор №67338.709.10.21 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка двадесет и едно/, със застроена площ 54кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; 22. Сграда с идентификатор №67338.709.10.22 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка двадесет и две/, със застроена площ 387кв.м. /триста осемдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 23. Сграда с идентификатор №67338.709.10.23 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка двадесет и три/, със застроена площ 166кв.м. /сто шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 24. Сграда с идентификатор №67338.709.10.24 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка двадесет и четири/, със застроена площ 98кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 25. Сграда с идентификатор №67338.709.10.25 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка двадесет и пет/, със застроена площ 9кв.м. /девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 26. Сграда с идентификатор №67338.709.10.26 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка двадесет и шест/, със застроена площ 26кв.м. /двадесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 27.Сграда с идентификатор №67338.709.10.27 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка двадесет и седем/, със застроена площ 26кв.м. /двадесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 28.Сграда с идентификатор №67338.709.10.28 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка двадесет и осем/, със застроена площ 131кв.м. /сто тридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 29. Сграда с идентификатор №67338.709.10.29 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка двадесет и девет/, със застроена площ 227кв.м. /двеста двадесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 30. Сграда с идентификатор №67338.709.10.30 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка тридесет/, със застроена площ 26кв.м. /двадесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; 31. Сграда с идентификатор №67338.709.10.31 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка тридесет и едно/, със застроена площ 285кв.м. /двеста осемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; 32. Сграда с идентификатор №67338.709.10.32 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка тридесет и две/, със застроена площ 6кв.м. /шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда за енергопроизводство; 33. Сграда с идентификатор №67338.709.10.33 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка тридесет и три/, със застроена площ 8кв.м. /осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда за търговия; 34. Сграда с идентификатор №67338.709.10.34 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет точка тридесет и четири/, със застроена площ 15кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.865.23, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.26, поземлен имот с идентификатор № 67338.709.3, поземлен имот с идентификатор № 67338.872.99, поземлен имот с идентификатор № 67338.872.96, поземлен имот с идентификатор № 67338.872.97, поземлен имот с идентификатор № 67338.872.92, поземлен имот с идентификатор № 67338.872.98, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.9, поземлен имот с идентификатор № 67338.709.8, поземлен имот с идентификатор № 67338.709.9, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.8, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.11, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.12, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.15, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.16, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.17, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.18, поземлен имот с идентификатор № 67338.865.19 и поземлен имот с идентификатор № 67338.865.573. Заедно с находящите се в имотите движими вещи, които са трайно прикрепени към тях и са свързани с осъществяване на основното им предназначение - База „Оранжерии Сливен” , а именно: 1/ Газомазутен котел 5, година на производство: 1967 – 1 бр. 2/ Газомазутен котел 6, година на производство: 1967 – 1 бр. 3/ Газомазутен котел 7, година на производство: 1967 – 1 бр. 4/ Газомазутен котел 8, година на производство: 1967 – 1 бр. 5/ Дизелов агрегат ДГА 3008 – 300 kw, година на производство: 1977, тип СГД 13-42-12 – 1 бр. 6/ Дизелов агрегат FK456/16-10-608 kw, производител BEZ Братислава, година на производство: 1977г. – 1 бр. 7/ Заварачен апарат, година на производство: 1980 – 1 бр. 8/ Хидропонна система, година на производство: 2009 – 1 бр. 9/ Газорегулатор, година на производство: 2008 – 1 бр. 10/ Товарен автомобил Мерцедес Пух, година на производство: 1981 – 1 бр. 11/ Товарен автомобил Мерцедес Бенц 814, година на производство: 1981 – 1 бр. 12/ Обзавеждане и трайни активи, година на производство: 2005 13/ Компютърна конфигурация, година на производство: 2007 – 1 бр. 14/ Преносим компютър /лаптоп/, година на производство: 2008 – 1 бр. 15/ Хладилник, година на производство: 2007 – 1 бр. 16/ Обзавеждане, година на производство: 2008 – 1 бр. 17/ Офис обзавеждане, година на производство: 2008 – 1 бр. 18/ Климатична система, година на производство: 2008 – 1 бр. 19/ Навесна пръскачка TARAL 600, година на производство: 2006 – 1 бр. 20/ TV, DVD, година на произвоство: 2008 – 1 бр. 21/ Когенератор, тип JMS 616 GS-NL-1, година на производство: 2010 – 1 бр. 22/ Система за хидропонно капково напояване, година на производство: 2008 – 1 бр. 23/ Замъглителна система с автоматика, година на производство: 2008 – 1 бр. 24/ Автоматизиран хидропонен възел, година на производство: 2008 – 1 бр. 25/ Ел. Трансформатори в трафопост 2х450, година на производство: 2006 – 1 бр. 26/ Роторна косачка, година на производство: 2010 – 1 бр. 27/ Фолираща машина AWETA AUTOLINE, година на производство: 1987 – 1 бр. 28/ Климатизатор MIDEA, година на производство: 2014 – 1 бр. 29/ Цистерна, година на производство: 2011 – 1 бр. 30/ Трансформаторна ел. Уредба – КРУ; ТСВ 16-630.24, година на производство: 2010 – 1 бр. 31/ Циркулационна помпа, година на производство: 2008 – 1 бр. 31/ Оборудване на разсадно отделение, година на производство: 2010 – 1 бр.Още Производствен имот за продажба в СЛИВЕН

Производствен имот СЛИВЕН- 849040.00лв.
Производствен имот СЛИВЕН- 67007.25лв.
Производствен имот СЛИВЕН- 6682500.00лв.
Производствен имот СЛИВЕН- 149280.00лв.
Производствен имот СЛИВЕН- 141750.00лв.
0.018880128860474