Парцел в Бистрица за 109200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бистрица > Парцел

Парцел в Бистрица

Допълнителна информация

  Начална цена: 109200.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 842 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес: ул. Бистришко Бранище №5
  ЧСИ: Валентина Александрова Иванова
  Телефон: 02 - 9862332
  Email: sadeben.isp.ivanova@abv.bg

Всички имоти за Бистрица
Всички имоти на ЧСИ Валентина Александрова Иванова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Бистрица, обл. София, община „Столична”, р-н „Панчарево”, ул. „Бистришко бранище” №5 /пет/, с площ от 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м., съставляващ пл. №372 /триста седемдесет и втори/, за който е отреден парцел XIX /деветнадесети/ от кв.1 /първи/, по плана на гр. София, местност „в.з. Бистрица”, при съседи по скица: улица, поземлен имот съставляващ пл. №370 /триста и седемдесети/, за който е отреден парцел XX /двадесети/, поземлен имот съставляващ пл. № 373 /триста седемдесет и трети/, за който е отреден парцел VII /седми/ и поземлен имот съставляващ пл. №375 /триста седемдесет и пети/, за който е отреден парцел XVIII /осемнадесети/, заедно с построената в него МАСИВНА СГРАДА, с разгърната застроена площ от 52 /петдесет и два/ кв.м., състояща се от: първи етаж, включващ стая, кухня, тоалетна, антре и тераса с площ от 35 /тридесет и пет/ кв.м., и тавански полуетаж, включващ две тавански помещения и тераса, заедно с построените под първия етаж две избени помещения, като имотът по кадастър представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Бистрица, общ. Столична, с идентификатор 04234.6969.372, площ 842 кв.м., номер по предходен план 372, квартал 1, парцел XIX-372 и съседи: поземлени имоти с идентификатори, както следва: 04234.6969.3535, 04234.6969.375, 04234.6969.373, 04234.6969.370, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 04234.6969.372.1 и застроена площ от 37 кв.м.