Парцел в Садово за 26240.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Садово > Парцел

Парцел в Садово

Допълнителна информация

  Начална цена: 26240.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 1550 кв.м.
  Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
  Обявяване: 2018-09-18
  Адрес: с. Садово
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Садово
Всички имоти на ЧСИ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Садово, община Аврен, област Варна, цялото с площ от 1550 кв.м. /хиляда петстотин и петдесет квадратни метра/, съставляващо УПИ № II-311 /две - триста и единадесет/ в квартал 90 /деветдесет/ по плана на село Садово, при граници на дворното място по скица: улица, УПИ № III-308, УПИ № XII-310, УПИ № XI-310, УПИ № VIII-311, УПИ № VII-311, УПИ № VI-311, ведсно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от: две стаи, кухня, салон, тоалет и навес, както и всички подобрения и насаждения в имота.