Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в СВИЩОВ Фабрика в СВИЩОВ Търговски имот в СВИЩОВ Тристаен апартамент в СВИЩОВ Стая в СВИЩОВ Склад в СВИЩОВ Производствен имот в СВИЩОВ Парцел в СВИЩОВ Паркомясто в СВИЩОВ Офис в СВИЩОВ Многостаен апартамент в СВИЩОВ Мезонет в СВИЩОВ Магазин в СВИЩОВ Къща в СВИЩОВ Земеделски имот в СВИЩОВ Земеделска земя в СВИЩОВ Заведение в СВИЩОВ Жилищна сграда в СВИЩОВ Етаж от къща в СВИЩОВ Едностаен апартамент в СВИЩОВ Други в СВИЩОВ Двустаен апартамент в СВИЩОВ Гараж в СВИЩОВ Газстанция в СВИЩОВ Вила в СВИЩОВ Бензиностанция в СВИЩОВ Ателие, Таван в СВИЩОВ Автомивка в СВИЩОВ

Парцел СВИЩОВ

 • Начална цена
 • 34760.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Велико Търново

 • Квадратура
 • 395 кв.м.

 • Срок:
 • 07.01.2018 до 07.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-08

 • Адрес:
 • ул.Трети март №22

 • ЧСИ:
 • Силвия Велчева Косева

 • Телефон:
 • 062 - 605080

 • Email:
 • silvi_kosseva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Силвия Велчева Косева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.212,съгласно Схема №15-593673-24.11.2017г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение няма издадена заповид за изменение в КККР, с административен адрес на имота: гр. Свищов, п.к. 5250, в гр. Свищов, ул.“Трети март“№20, с площ от 395 кв.м./триста деветдесет и пет кв.метра/, с предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен комплекс, стар идентификатор 65766.702.3650, номер по предходен план: 5013650, при съседи: 65766.702.3651, 65766.702.246, 65766.702.247, 65766.702.9643 и 65766.702.3649, а съгласно документ за собственост представлява поземлен имот №3650 /три хиляди шестстотин и петдесет/, с площ от 400 кв.м./четиристотин кв.метра/ с идентификатор 65766.702.3650, който участва в УПИ LVIII-3649,3650/петдесет и осем римско – три хиляди шестстотин четиридесет и девет , три хиляди шестстотин и петдесет арабско/, целият с плащ от 650 кв.м./шестстотин и петдесет кв.метра/, в квартал 83 /осемдесет и три/ по ПУП на гр.Свищов, на ул.“Трети март“№22/двадесет и две/, при граници и съседи на имота: УПИ LVII-3651, УПИ LVI-3652 и от две страни улица. Имотът е изцяло застроен и върху построената сграда има право на собственост на трети лица.Още Парцел за продажба в СВИЩОВ

Парцел СВИЩОВ- 34760.00лв.
Парцел СВИЩОВ- 44592.92лв.
Парцел СВИЩОВ- 36964.80лв.
Парцел СВИЩОВ- 46206.00лв.
Парцел СВИЩОВ- 17600.00лв.
0.5612370967865