Парцел в РАЗЛОГ за 219780.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РАЗЛОГ > Парцел

Парцел в РАЗЛОГ

Допълнителна информация

  Начална цена: 219780.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 3999 кв.м.
  Срок: 09.01.2018 до 09.02.2018
  Обявяване: 2018-02-12
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за РАЗЛОГ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.633.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За вилна сграда, с площ: 3 999кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 633, по кадастралната карта на гр. Разл ...