Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в Хрищени Фабрика в Хрищени Търговски имот в Хрищени Тристаен апартамент в Хрищени Стая в Хрищени Склад в Хрищени Производствен имот в Хрищени Парцел в Хрищени Паркомясто в Хрищени Офис в Хрищени Многостаен апартамент в Хрищени Мезонет в Хрищени Магазин в Хрищени Къща в Хрищени Земеделски имот в Хрищени Земеделска земя в Хрищени Заведение в Хрищени Жилищна сграда в Хрищени Етаж от къща в Хрищени Едностаен апартамент в Хрищени Други в Хрищени Двустаен апартамент в Хрищени Гараж в Хрищени Газстанция в Хрищени Вила в Хрищени Бензиностанция в Хрищени Ателие, Таван в Хрищени Автомивка в Хрищени

Парцел Хрищени

 • Начална цена
 • 146043.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 5413 кв.м.

 • Срок:
 • 26.02.2018 до 26.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-27

 • Адрес:
 • ул. "Новозагорско шосе"

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77476.507.83 (седемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и шест, петстотин и седем, точка, осемдесет и три) с. Хрищени, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 1/15.01.2007 г. на Изпълнителен директор на АК, находящ се в с. Хрищени, п. к. 6050 (шест хиляди и петдесет), ул. „Новозагорско шосе“, с площ: 5 413 кв. м. (пет хиляди четиристотин и тринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за химическата и каучуковата промишленост, номер по предходен план: 194106 (едно, девет, четири, едно, нула, шест), при съседи: 77476.507.76, 77476.507.111, 77476.507.109, 77476.507.127, 77476.507.180, 77476.507.123, 77476.507.81, а съгласно документ за собственост съставляващ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – свободен терен, с площ от 5 414 кв. м. (пет хиляди четиристотин и четиринадесет квадратни метра), представляващ парцел 194106 (едно, девет, четири, едно, нула, шест), имот № 106 (сто и шест)от масив 194 (сто деветдесет и четири), находящ се в землището на с. Хрищени, ЕКАТТЕ: 77476 (седем, седем, четири, седем, шест), общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, при граници и съседи: от север – заводски път, собственост на „АГРОБИОХИМ“ АД / в несъст./, и обособена част № 194019, собственост на „СТРОИТЕЛ – ВД“ ООД, гр. Стара Загора, от изток- заводски път, собственост на „АГРОБИОХИМ“ АД /в несъст./, и обособена част, собственост на „СМАРТ КЕМИКЪЛС“ ЕАД, гр. София, от юг - обособена част, собственост на „СМАРТ КЕМИКЪЛС“ ЕАД, гр. София, и от запад - и обособена част № 194019, собственост на „СТРОИТЕЛ – ВД“ ООД, гр. Стара Загора, обособена част № 194101, собственост на ЕТ „Дежемон – Желка Димитрова – Боньо Димитров“, гр. Стара Загора, заводски път собственост на „АГРОБИОХИМ“ АД /в несъст./, свободен терен № 194119, собственост на „АГРОБИОХИМ“ АД /в несъст./ с координати на граничните точки по координатната система от 1970 г., както следва: 1. х 4634611.55 и у 9442980; 2. Х 4634630.12 и у 9443037.45; 3. х 4634630.01 и у 9443039.95; 4. х 4634628.95 и у 9443043.06; 5. х 4634628.27 и у 9443044.55; 6. х 4634626.24 и у 9443048.42; 7. Х 4634624.33 и у 9443051.58; 8. х 4634623.43 и у 9443054.09; 9. х 4634622.67 и у 9443056.47; 10. х 4634622.24 и у 9443058.29; 11. х 4634622.24 и у 9443061.70; 12. Х 4634622.52 и у 9443064.22; 13. Х 4634623.87 и у 9443069.33; 14. Х 4634626.35 и у 9443077.38, 15. Х 4634627.11 и у 9443079.85; 16. Х 4634626.72 и у 9443081.46; 17. Х 4634625.82 и у 9443082.72; 18. Х 4634624.82 и у 9443083.53; 19. Х 4634616.02 и у 9443086.40; 20. Х 4634585.43 и у 9442991.85; 21. Х 4634563.73 и у 9442998.90; 22. Х 4634537.87 и у 9443007.30; 23. Х 4634524.15 и у 9442965.16; 24. Х 4634589 и у 9442943.88; 25. Х 4634602.72 и у 9442983.05.Още Парцел за продажба в Хрищени

Парцел Хрищени- 24089.40лв.
Парцел Хрищени- 146043.00лв.
Парцел Хрищени- 29809.26лв.
Парцел Хрищени- 21000.00лв.
Парцел Хрищени- 33121.40лв.
0.098901987075806