Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в Осеново Фабрика в Осеново Търговски имот в Осеново Тристаен апартамент в Осеново Стая в Осеново Склад в Осеново Производствен имот в Осеново Парцел в Осеново Паркомясто в Осеново Офис в Осеново Многостаен апартамент в Осеново Мезонет в Осеново Магазин в Осеново Къща в Осеново Земеделски имот в Осеново Земеделска земя в Осеново Заведение в Осеново Жилищна сграда в Осеново Етаж от къща в Осеново Едностаен апартамент в Осеново Други в Осеново Двустаен апартамент в Осеново Гараж в Осеново Газстанция в Осеново Вила в Осеново Бензиностанция в Осеново Ателие, Таван в Осеново Автомивка в Осеново

Парцел Осеново

 • Начална цена
 • 8025.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 713 кв.м.

 • Срок:
 • 07.01.2018 до 07.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-08

 • Адрес:
 • 37099.504.448

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20147110400766 Изходящ №: 35403 / 11.12.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 07.02.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото РУМЕН ЯНЕВ ПОПОВ, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20147110400766 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Поземлен имот с идентификатор 37099.504.448 /три седем нула девет девет точка пет нула четири точка четири четири осем/ площ 713 /седемстотин и тринадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана, находяща се в местност „Сухата чешма“ в землището на с. Осеново, община Аксаково, Варненска област по акт за собственост, а по скица от АКГГ гр. София в землището на с. Кичево, община Аксаково, Варненска област, със стар пл. № 448 /четиристотин четиридесет и осем/, при следните граници: 37099.504.451; 37099.504.436; 37099.504.1094; 37099.504.447; 37099.504.1015.. Върху имота има вписана 1 брой възбрана по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  8 025.00 лв. (осем хиляди двадесет и пет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20147110400766. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 08.02.2018 г. от 10.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Парцел за продажба в Осеново

Парцел Осеново- 8025.00лв.
Парцел Осеново- 15000.00лв.
Парцел Осеново- 16914.00лв.
Парцел Осеново- 16914.00лв.
Парцел Осеново- 16914.00лв.
0.10755491256714