Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 32000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 175 кв.м.

 • Срок:
 • 21.01.2018 до 21.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-22

 • Адрес:
 • ЮИПЗ, ет. 3

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

И.Д.20158250400089-2015 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.279.1.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, седем, девет, точка, едно, точка, три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед КД-14-16-484/24.04.2012 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив; с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000, ЮИПЗ, ет. 3 /три/, с предназначение на самостоятелния обект: за офис; с брой нива на обекта: 1 /едно/; с посочена в документ площ: 174,89 кв. м. /сто седемдесет и четири цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра/; ВЕДНО с прилежащите части: съответните части на сградата; при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: няма; под обекта: 56784.539.279.1.2; над обекта: няма, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.539.279.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, седем, девет, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: гр. Пловдив, п.. к. 4000, ЮИПЗ; със застроена площ: 176 кв. м. /сто седемдесет и шест квадратни метра/; с брой етажи: 3 /три/; с предназначение: промишлена сграда, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.539.279 / пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, седем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед: КД-14-16-484/24.04.2012 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив; район „Тракия”, п. к. 4000, ЮИПЗ, „Асеновградско шосе” № 1 /едно/; с площ: 317 кв. м. /триста и седемнадесет квадратни метра/; с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма; с номер по предходен план: 4 /четири/, парцел: LIII /петдесет и три римско/; при граници на поземления имот: 56784.539.507, 56784.539.327, 56784.539.278, 56784.539.277, 56784.539.280, 56784.539.281. На основание чл. 485, ал. 4 от ГПК началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 32000,00 лв. (тридесет и две хиляди лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.Още Офис за продажба в ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ- 32000.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 95076.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 124480.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 148608.00лв.
Офис ПЛОВДИВ- 61492.50лв.
0.015061140060425