Парцел Добревци Многостаен апартамент Кранево Двустаен апартамент КАВАРНА Парцел Добревци Къща РАЗГРАД Къща РУСЕ Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Хотел в РАЗЛОГ Фабрика в РАЗЛОГ Търговски имот в РАЗЛОГ Тристаен апартамент в РАЗЛОГ Стая в РАЗЛОГ Склад в РАЗЛОГ Производствен имот в РАЗЛОГ Парцел в РАЗЛОГ Паркомясто в РАЗЛОГ Офис в РАЗЛОГ Многостаен апартамент в РАЗЛОГ Мезонет в РАЗЛОГ Магазин в РАЗЛОГ Къща в РАЗЛОГ Земеделски имот в РАЗЛОГ Земеделска земя в РАЗЛОГ Заведение в РАЗЛОГ Жилищна сграда в РАЗЛОГ Етаж от къща в РАЗЛОГ Едностаен апартамент в РАЗЛОГ Други в РАЗЛОГ Двустаен апартамент в РАЗЛОГ Гараж в РАЗЛОГ Газстанция в РАЗЛОГ Вила в РАЗЛОГ Бензиностанция в РАЗЛОГ Ателие, Таван в РАЗЛОГ Автомивка в РАЗЛОГ

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

 • Начална цена
 • 43200.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 120 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • УЛ. МИРЧО КИПРОВ, ВХ. Б, ЕТ. 1, АП. 1

 • ЧСИ:
 • Виолина Йорданова Тозева

 • Телефон:
 • 073 836295

 • Email:
 • violina_tozeva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 61813.762.174.1.12 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка дванадесет), с предназначение жилище, апартамент, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификационен номер 61813.762.174 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири), с площ по схема от 119.70 (сто и деветнадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: ул. "Мирчо Кипров", вход Б, етаж 1 (първи), апартамент 1 (първи), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 61813.762.174.1.13 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка тринадесет), 61813.762.174.1.3 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка три); под обекта няма; над обекта: 61813.762.174.1.14 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка четиринадесет), ведно с Мазе №2 (две), с площ от 6.90 (шест цяло и деветдесет стотни) квадратни метра и 3.86 % (три цяло осемдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно с Гараж №4 (четири), с площ от 18.50 (осемнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра и 0.58 % (нула цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от гаражния етаж, и 8.95 % (осем цяло деветдесет и пет стотни процента) идеални части от помещение "Басейн", представляващи неразделна част от самостоятелния обект, който имот по Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 117, том V, рег. № 4633, дело 917/2004г., по описа на Краси Манев Нотариус, рег. № 061 на Нотариалната камара, с район на действие PC Разлог, вписан в СВ с вх. рег. № 1569/18.06.2004 г., акт № 163, том VI, дело № 1282/2004 г., представлява Апартамент № 1 (първи), находящ се на първи жилищен етаж, в блок "Б" на ЖСК "Импулс 94", в град Разлог, със застроена площ от 119.70 (сто и деветнадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс с трапезария и сервизни помещения, ведно с Мазе № 2 (две), с площ от 6.90 (шест цяло и деветдесет стотни) квадратни метра и 3.86% (три цяло осемдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно с Гараж № 4 (четири), находящ се от партера на гореописаната сграда, с площ от 18.50 (осемнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра и 0.58% (нула цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от гаражния етаж, ведно с 8.95% (осем цяло деветдесет и пет стотни процента) идеални части от помещение "Басейн", находящо се в гореописаната сграда, ведно с 5.16% (пет цяло и шестнадесет стотни процента) идеални части от мястото, върху което е построена сградата, с площ от 546 (петстотин четиридесет и шест) квадратни метра, съставляващо Урегулиран поземлен имот II (втори), в квартал 141 (сто четиридесет и първи) по плана на град Разлог, при съседи на жилищет от: изток двор на кооперацията, север блок "А" (калкан), запад двор на кооперацията, юг апартамент (втори) на Николай Калоянов, при съседи на мазето: изток мазе № 1 (едно) на Петър Чеканьов, север кородор, запад мазе № 3 (три) на Юлия Копанарова и Любен Копанаров, юг гараж № 1 (първи) на Николай Калоянов, при съседи на гаража: изток коридор, север гараж № 5 (пети) на Петър Чеканьов, запад двор на кооперацията, юг стълбищна клетка, и при съседи за урегулирания поземлен имот по нотариален акт: улица и от три страни общинско място. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 43 200,00 лв. / четиридесет и три хиляди двеста лева /.Още Многостаен апартамент за продажба в РАЗЛОГ

Многостаен апартамент РАЗЛОГ- 43200.00лв.
Многостаен апартамент РАЗЛОГ- 53600.00лв.
Многостаен апартамент РАЗЛОГ- 120650.00лв.
Многостаен апартамент РАЗЛОГ- 13533.00лв.
Многостаен апартамент РАЗЛОГ- 14382.00лв.
0.22068285942078