Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в РАЗГРАД Фабрика в РАЗГРАД Търговски имот в РАЗГРАД Тристаен апартамент в РАЗГРАД Стая в РАЗГРАД Склад в РАЗГРАД Производствен имот в РАЗГРАД Парцел в РАЗГРАД Паркомясто в РАЗГРАД Офис в РАЗГРАД Многостаен апартамент в РАЗГРАД Мезонет в РАЗГРАД Магазин в РАЗГРАД Къща в РАЗГРАД Земеделски имот в РАЗГРАД Земеделска земя в РАЗГРАД Заведение в РАЗГРАД Жилищна сграда в РАЗГРАД Етаж от къща в РАЗГРАД Едностаен апартамент в РАЗГРАД Други в РАЗГРАД Двустаен апартамент в РАЗГРАД Гараж в РАЗГРАД Газстанция в РАЗГРАД Вила в РАЗГРАД Бензиностанция в РАЗГРАД Ателие, Таван в РАЗГРАД Автомивка в РАЗГРАД

Мезонет РАЗГРАД

 • Начална цена
 • 66320.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Разград

 • Квадратура
 • 107 кв.м.

 • Срок:
 • 22.01.2018 до 22.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-23

 • Адрес:
 • гр./с. гр.Разград, ул.Каймакчалан №2А, ет.6, ап.22,

 • ЧСИ:
 • Деян Петков Драганов

 • Телефон:
 • 084 621042

 • Email:
 • ddraganov@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Деян Петков Драганов

21.56/626 идеални части /двадесет и едно цяло петдесет и шест стотни от шестстотин двадесет и шест идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.505.2366 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди триста шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 626 кв.м. /шестстотин двадесет и шест квадратни метра/, адрес на поземления имот град Разград, улица Каймакчалан №2-А /две тире буква А/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници: 61710.505.2330, 61710.505.7003, 61710.505.368 и 61710.505.2365, ведно с: От построената в същия поземлен имот пет етажна сграда с идентификатор 61710.505.2366.1, само САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.2366.1.22 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди триста шестдесет и шест точка едно точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-17-412/25.11.2009г. на Началника на СГКК-Разград, с административен адрес: град Разград, улица Каймакчалан №2-А /две тире буква А/, етаж 6 /шест/, апартамент 22 /двадесет и две/, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ от: 74,09 кв.м. /седемдесет и четири цяло и девет стотни квадратни метра/ за първо ниво и 32,45 кв.м. /тридесет и две цяло четиридесет и пет стотни квадратни метра/ за второ ниво, като самостоятелният обект е с обща застроена площ от 106,54 кв.м. /сто и шест цяло петдесет и четири стотни квадратни метра/, състящ се от дневна, кухня, антре, спалня, сервизни помещения и тераса около целия обект, при съседни самостоятелни обекти на ниво едно: на същия етаж - 61710.505.2366.1.23 и 61710.505.2366.1.21, под обекта - 61710.505.2366.1.17 и 61710.505.2366.1.16, над обекта - няма, съседни на самостоятелни обекти на ниво две: на същия етаж 61710.505.2366.1.23 и 61710.505.2366.1.21, под обекта - 61710.505.2366.1.23 и 61710.505.2366.1.21, над обекта - няма, ведно с прилежащото му избено помещение №22 /двадесет и две/, с площ от 2,44 кв.м. /две цяло четиридесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи: от ляво - избено помещение №23, от дясно - избено помещение №21, горе - магазин на партерен етаж, както и 3,45% /три цяло четиридесет и пет стотни процента/ идеални части, 14,85 кв.м. /четиринадесет цяло осемдесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата.Още Мезонет за продажба в РАЗГРАД

Мезонет РАЗГРАД- 66320.00лв.
Мезонет РАЗГРАД- 64000.00лв.
0.4737229347229