Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Фабрика в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Търговски имот в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Тристаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Стая в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Склад в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Производствен имот в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Парцел в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Паркомясто в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Многостаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Мезонет в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Магазин в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Къща в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Земеделски имот в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Земеделска земя в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Заведение в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Жилищна сграда в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Етаж от къща в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Едностаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Други в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Двустаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Гараж в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Газстанция в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Вила в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бензиностанция в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Ателие, Таван в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Автомивка в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 • Начална цена
 • 124000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 161 кв.м.

 • Срок:
 • 02.01.2018 до 02.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-05

 • Адрес:
 • ул. ”Дунав”

 • ЧСИ:
 • Георги Цеклеов

 • Телефон:
 • 0747 – 80809; 0 888 - 975 144

 • Email:
 • georgitsekleov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан са: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав”, ет.0, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2563, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 161.27 кв. м. (сто шестдесет и едно цяло и двадесет и седем квадратни метра), ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 17395.501.2563.2.29, 17395.501.2563.2.28, под обекта: 17395.501.2563.2.33, 17395.501.2563.2.32, 17395.501.2563.2.31, 17395.501.2563.2.30, над обекта: 17395.501.2563.2.6, 17395.501.2563.2.2, 17395.501.2563.2.1, изграден върху : съгласно договор за покупко – продажба на общински недвижим имот по реда на ЗППДОбП, представляващ общински недвижим имот – частна собственост представляващ обект „Градски плаж”, а именно: дворно място, съставляващо парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/, в квартал 177 /сто седемдесет и седми/ , а по ипотека построен върху парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/ , квартал 255 /двеста петдесет и пети/ , утвърден със заповед № 32 от 1992 год. и изменен със заповеди № 1925/2000 год. и заповед № 491/2005 год на кмета на Община Гоце Делчев, с площ за урегулирания парцел от 8602 /осем хиляди шестстотин и два/ квадратни метра, при съседи за парцела: от север – бензиностанция и ул „Дунав”, от юг – градска река, от изток – парцели XIII, XVII, XVIII, XIX, XX и XXI /тринадесети, седемнадесети, осемнадесети, деветнадесети, двадесети и двадесет и първи/ всичките в квартал 225 /двеста двадесет и пети/ по плана на гр. Гоце Делчев, и от запад – улица, ведно с плувен басейн със застроена площ от 1122 /хиляда сто двадесет и два/ квадратни метра, и ведно със тоалетни със застроена площ от 62 /шестдесет и два квадратни метра/ . 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав”, ет.0, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2563, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 123.93 кв. м. (сто двадесет и три цяло и деветдесет и три квадратни метра), ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 17395.501.2563.2.27, 17395.501.2563.2.29 под обекта: 17395.501.2563.2.35, 17395.501.2563.2.34, 17395.501.2563.2.33, над обекта: 17395.501.2563.2.4, 17395.501.2563.2.3, 17395.501.2563.2.2, съгласно договор за покупко – продажба на общински недвижим имот по реда на ЗППДОбП, представляващ общински недвижим имот – частна собственост представляващ обект „Градски плаж”, а именно: дворно място, съставляващо парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/, в квартал 177 /сто седемдесет и седми/ , а по ипотека построен върху парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/ , квартал 255 /двеста петдесет и пети/ , утвърден със заповед № 32 от 1992 год. и изменен със заповеди № 1925/2000 год. и заповед № 491/2005 год на кмета на Община Гоце Делчев , с площ за урегулирания парцел от 8602 /осем хиляди шестстотин и два/ квадратни метра, при съседи за парцела: от север – бензиностанция и ул „Дунав”, от юг – градска река, от изток – парцели XIII, XVII, XVIII, XIX, XX и XXI /тринадесети, седемнадесети, осемнадесети, деветнадесети, двадесети и двадесет и първи/ всичките в квартал 225 /двеста двадесет и пети/ по плана на гр. Гоце Делчев, и от запад – улица, ведно с плувен басейн със застроена площ от 1122 /хиляда сто двадесет и два/ квадратни метра, и ведно с тоалетни със застроена площ от 62 /шестдесет и два квадратни метра/. Жилищната сграда, в която се намират е изградена през 2007 г. по системата на монолитното строителство. Имотът е разположен в трета градска зона на гр. Гоце Делчев. В партерния етаж са разположени три търговски обекта – единият магазин с идент. 17395.501.2563.2.28 е разположен по южната фасада на сградата, а другият магазин с идент. 17395.501.2563.2.28 – по западната фасада. И двата обекта са на едно и също ниво на степен на завършеност – изпълнена мазилка по стени, без латека, без настилка. Обособени са санитарните помещения, но са на тухла – няма изпълнена настилка и облицовка, а само ВиВ първи етап. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.Още Магазин за продажба в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 124000.00лв.
Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 52800.00лв.
Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 52800.00лв.
Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 119872.80лв.
Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 119872.80лв.
0.075137853622437