Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Фабрика в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Търговски имот в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Тристаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Стая в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Склад в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Производствен имот в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Парцел в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Паркомясто в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Многостаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Мезонет в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Магазин в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Къща в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Земеделски имот в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Земеделска земя в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Заведение в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Жилищна сграда в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Етаж от къща в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Едностаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Други в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Двустаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Гараж в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Газстанция в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Вила в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бензиностанция в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Ателие, Таван в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Автомивка в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 • Начална цена
 • 52800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 84 кв.м.

 • Срок:
 • 28.12.2017 до 28.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-29

 • Адрес:
 • ул.”Пейо Яворов”

 • ЧСИ:
 • Георги Цеклеов

 • Телефон:
 • 0747 – 80809; 0 888 - 975 144

 • Email:
 • georgitsekleov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен проект от: магазин № 1, ветробан № 8, склад № 3, мивка № 6, WC № 7, с обща застроена площ от 49.48 кв. м. /четиридесет и девет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/ и склад № 4 и склад № 5 с обща застроена площ от 35.00 кв. м. /тридесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежащите части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящ се на партерен етаж състоящ се от магазин, три складови помещения, санитарен възел , коридор и стълбище с обща площ от 104.00 кв.м., построена в четириетажна сграда, изградена върху петно № 2 /две/ в източната част на Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ /трети/, имот с планоснимачен номер 5270 /пет хиляди двеста и седемдесет/ от квартал 253 /двеста петдесет и трети/ по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед № 32/1992 год. и изменен със Заповед № 1270/1999 год. на Кмета на Общината с площ за целия имот от 509 кв.м. /петстотин и девет квадратни метра/, при съседи на същия по нотариален акт: от север-улица, от изток-наследници на Халил Юручев, от запад-наследници на Георги Лангов и от юг-наследници на Никола Дакатлиев, при съседи за същия имот по скица изх.№ 365/04.04.2008 год., издадена от Общинска администрация гр. Гоце Делчев: от изток-УПИ парцел ІV, от запад – УПИ парцел ІІ, от север - улица, от юг - УПИ парцел ІХ на Кмета на Общината, която сграда съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК е с идентификатор 17395.501.3211.2, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК с адерс на поземления имот гр. Гоце Делчев, ул.”Пейо Яворов” с площ за имота от 510 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/, предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 3211, квартал 253, парцел ІІІ, при съседи : 17395.501.3213, 17395.501.3212, 17395.501.3209, 17395.501.9237. Сградата, в която се намира имота е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и преградни и оградни тухлени стени, състояща се от магазинен етаж и четири жилищни етажа. Покривът е дървен – скатен с керемиди. Сградата е с изолация и минерална мазилка от вън. Партерният етаж се състои от магазин, три складови помещения, санитарен възел, коридор и стълбище и е със застроена площ от 104 кв.м, като обекта на оценка включва описаните помещения без стълбищната клетка и коридора, обслужващи жилищната част на сградата и разделящи описаните по-горе помещения като магазин № 1, ветробран № 8, склад № 3, мивка № 6, WC № 7, с обща застроена площ от 49.48 кв. м. С подход откъм предната улична фасада на сградата, както и склад № 4, и склад № 5 с обща застроена площ от 35.00 кв.м с подход откъм задната фасада на сградата. Така обособените две площи съответно от 49.48 кв. м и 35.00 кв.м са разделени от коридора, обслужващ жилищната част на сградата. Подовата настилка е изравнителна циментова замазка, а стените са на мазилка. Санитарните възли са с прекарана ВиК инсталация но са на тухла по стени. Монтирана е фасадна алуминиева бяла дограма, но вътрешни врати не се монтирани. Имотът не е въведен в експлоатация. Имотът се намира в широкия център на гр. Гоце Делчев, в непосредствена близост до ж. к. „ЮГ”, а също така и до пазара, магазини и заведения. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.Още Магазин за продажба в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 124000.00лв.
Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 52800.00лв.
Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 52800.00лв.
Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 119872.80лв.
Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 119872.80лв.
0.064824819564819