Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в ПАЗАРДЖИК Фабрика в ПАЗАРДЖИК Търговски имот в ПАЗАРДЖИК Тристаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Стая в ПАЗАРДЖИК Склад в ПАЗАРДЖИК Производствен имот в ПАЗАРДЖИК Парцел в ПАЗАРДЖИК Паркомясто в ПАЗАРДЖИК Офис в ПАЗАРДЖИК Многостаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Мезонет в ПАЗАРДЖИК Магазин в ПАЗАРДЖИК Къща в ПАЗАРДЖИК Земеделски имот в ПАЗАРДЖИК Земеделска земя в ПАЗАРДЖИК Заведение в ПАЗАРДЖИК Жилищна сграда в ПАЗАРДЖИК Етаж от къща в ПАЗАРДЖИК Едностаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Други в ПАЗАРДЖИК Двустаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Гараж в ПАЗАРДЖИК Газстанция в ПАЗАРДЖИК Вила в ПАЗАРДЖИК Бензиностанция в ПАЗАРДЖИК Ателие, Таван в ПАЗАРДЖИК Автомивка в ПАЗАРДЖИК

Магазин ПАЗАРДЖИК

 • Начална цена
 • 240800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 487 кв.м.

 • Срок:
 • 05.01.2018 до 05.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-06

 • Адрес:
 • ул. Сан Стефано №4

 • ЧСИ:
 • Петко Илиев

 • Телефон:
 • 032 – 632224; 032-622347

 • Email:
 • petkoiliev007@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.503.526.1.13/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с последно изменение: няма издадена заповед за изменение, с адрес: гр.Пазарджик, ул. "Сан Стефано" №4/четири/, ет.0/нула/, като обекта се намира в сграда с идентификатор №55155.503.526.1/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.503.526/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест/, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2/две/, с площ от 487.35 кв.м./четиристотин осемдесет и седем цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1/едно/: на същия етаж: №55155.503.526.1.12/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест, точка, едно, точка, дванадесет/, №55155.503.526.1.11/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест, точка, едно, точка, единадесет/, №55155.503.526.1.10 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест, точка, едно, точка, десет/, №55155.503.526.1.9/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест, точка, едно, точка, девет/, под обекта: №55155.503.526.1.14/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест, точка, едно, точка, четиринадесет/, над обекта: няма, и съседни самостоятелни обекти на ниво 2/две/: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, ВЕДНО с 1/12/една дванадесета/ идеална част от обслужващ пасаж 1/едно/ целият с площ 85.60 кв.м., ведно с 416.46/1071 /четиристотин и шестнадесет цяло и четиридесет и шест върху хиляда седемдесет и едно/ идеални части от дворното място върху което е изградена сградата със самостоятелният обект, цялата с площ от 1071 кв.м/хиляда и седемдесет и един квадратни метра/, съставляващ поземлен имот с идентификатор № №55155.503.526/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр.Пазарджик, ул."Сан Стефано" №4/четири/, с площ от 1071/хиляда седемдесет и един/ квадратни метра, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, при съседи на поземления имот: имоти с №55155.503.873/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, осемстотин седемдесет и три/, №55155.503.525/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и пет/, №55155.503.9547/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, девет хиляди петстотин четиридесет и седем/.Още Магазин за продажба в ПАЗАРДЖИК

Магазин ПАЗАРДЖИК- 240800.00лв.
Магазин ПАЗАРДЖИК- 32080.00лв.
Магазин ПАЗАРДЖИК- 35078.40лв.
Магазин ПАЗАРДЖИК- 29006.10лв.
Магазин ПАЗАРДЖИК- 29192.40лв.
0.10942697525024