Къща в Владая за 126000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Владая > Къща

Къща в Владая

Допълнителна информация

  Начална цена: 126000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 90 кв.м.
  Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
  Обявяване: 2018-11-23
  Адрес: ул. Янкино усое 19
  ЧСИ: Орлин Мендов
  Телефон: 02 – 9863554; 0893 565 905
  Email: orlin_mendov@abv.bg

Всички имоти за Владая
Всички имоти на ЧСИ Орлин Мендов

ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЗАПАДЕН БЛИЗНАК, в груб строеж, със застроена площ от 90,40 (деветдесет цяло и четиридесет стотни) квадртани метра, и РЗП – 298,97 (двеста деветдесет и осем цяло и деветдесет и седем стотни) квадртани метра, находяща се в село Владая, област София (столица), община Столична, улица “Янкино усое” № 19 (деветнадесет), състояща се от: първи етаж: гараж, мазе и коридор; втори етаж: кухнеснки бокс със столова, дневна, предверие, дрешник, баня с тоалетна, антре и два балкона; трети етаж: две спални, кабинет, баня с тоалетна, антре и два балкона; заедно таван, състоящ се от две тавански помещения и тераса, която сграда съгласно Скица на сграда № 39142/15.06.2012 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – град София, въз основа на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1/03.01.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява сграда с идентификатор 11394.1796.1218.1, с адрес на имота: село Владая, район “Витоша”, улица “Янкино усое” № 19 (деветнадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор 11394.1796.1218, с брой етажи: 4, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, заедно с дворното място, в което е построена сградата, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI – 1218 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда двеста и осемнадесет), от квартал 61 (шестдесет и едно) по плана на град София, м. “село Владая”, целият с площ от 364 (триста шестдесет и четири) квадратни метра, при съседи на мястото по скица: улица, УПИ XII – 1219, УПИ XIII – 1220 и УПИ XX – 1218, който урегулиран поземлен имот съгласно Скица на поземлен имот № 39141/15.06.2012 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – град София, въз основа на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1/03.01.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот с идентификатор 11394.1796.1218 с адрес на имота: село Владая, район “Витоша”, улица “Янкино усое” № 19 (деветнадесет), с площ от 369 кв.м., с трайно предназначение на територията; урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор; няма, номер по предходен план: 1218, квартал 61, парцел XI, при съседи: поземлен имот с идентификатор 11394.1796.1802, поземлен имот с идентификатор 11394.1796.1874, поземлен имот с идентификатор 11394.1796.1220, поземлен имот с идентификатор 11394.1796.1219.