Къща в ХАСКОВО за 73590.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАСКОВО > Къща

Къща в ХАСКОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 73590.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 0 кв.м.
  Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
  Обявяване: 2018-08-21
  Адрес: ул. Липа № 18Г
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за ХАСКОВО
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.713.166 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тринадесет точка сто шестдесет и шест/, по кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД 18 63/05.10.2006г. на ИД на АК гр. София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул „Липа” № 18 Г (осемнадесет буква "Г"), с площ от 378кв.м. /триста седемдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназнач ение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5376/ пет хиляди триста седемдесет и шест/, квартал: 12/ дванадесет/, парцел: 30/ тридесет/; при съседи: идентификатори №№ 77195.713.167, 77195.713.291, 77195.713.292, ВЕДНО с построените в имота: ½ /една втора/ идеална част от 1. СГРАДА с идентификатор № 77195.713.166.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тринадесет точка сто шестдесет и шест точка едно/, със застроена площ от 87кв.м./осемдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 3/три/, предназначение Жилищна сграда еднофамилна; ½ /една втора/ идеална част от 2. СГРАДА с идентификатор № 77195.713.166.2 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тринадесет точка сто шестдесет и шест точка две/, със застроена площ от 15кв.м./петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение Селскостопанска сграда, , като при извършването на описа се установи, чеимота представлява триетажна жилищна сграда с вътрешно стълбище, ПВЦ дограма, подови настилки – теракот и паркет, стени – боя. На всеки жилищен етаж са обособени спални и санитарни помещения. На първият етаж има помещение – гараж, който се използва като складово помещение