Парцел Добревци Къща РАЗГРАД Къща РУСЕ Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Хотел в Белослав Фабрика в Белослав Търговски имот в Белослав Тристаен апартамент в Белослав Стая в Белослав Склад в Белослав Производствен имот в Белослав Парцел в Белослав Паркомясто в Белослав Офис в Белослав Многостаен апартамент в Белослав Мезонет в Белослав Магазин в Белослав Къща в Белослав Земеделски имот в Белослав Земеделска земя в Белослав Заведение в Белослав Жилищна сграда в Белослав Етаж от къща в Белослав Едностаен апартамент в Белослав Други в Белослав Двустаен апартамент в Белослав Гараж в Белослав Газстанция в Белослав Вила в Белослав Бензиностанция в Белослав Ателие, Таван в Белослав Автомивка в Белослав

Къща Белослав

 • Начална цена
 • 75400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 425 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • ул. Средна гора № 70

 • ЧСИ:
 • Петя Любомирова Иванова

 • Телефон:
 • 034 900 762

 • Email:
 • p.ivanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Петя Любомирова Иванова

Поземлен имот с идентификатор 03719.503.1199 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31 от 05.05.2015г. на изпълнителен директор на АГКК. Площ по документи: 425 /четиристотин двадесет и пет/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м,). С административен адрес: обл. Варна, общ. Белослав, гр. Белослав, ул. Средна гора №70. При граници и съседи: 03719.144.324 /нула, три, седем, едно, девет, точка, едно, четири, четири, точка, три, две, четири/ , 03719.144.302 /нула, три, седем, едно, девет,точка, едно, четири, четири, точка, три, нула, две/ , 03719.144.303 /нула, три, седем, едно, девет, точка, едно, четири, четири, точка, три, нула, три/ , 03719.503.1200 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, две, нула, нула/, 03719.503.6121 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, шест, едно, две, едно/ , 03719.503.1198 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, осем/ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА:Сграда с идентификатор 03719.503.1199.1 / нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, ведет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31 от 05.05.2015г. на изпълнителен директор на АГКК. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03719.503.1199 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, девет/. Площ по документи: 125 / сто двадесет и пет/ кв.м. Предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, с административен адрес: обл. Варна, общ. Белослав, гр. Белослав, ул. Средна гора №70. Сграда с идентификатор 03719.503.1199.2 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, девет, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31 от 05.05.2015г. на изпълнителен директор на АГКК. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03719.503.1199 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, девет/. С площ по документи: 58 /петдесет и осем/ кв.м. Предназначение: Постройка на допълващо застрояване, с административен адрес: обл. Варна, общ. Белослав, гр. Белослав, ул. Средна гора № 70.Още Къща за продажба в Белослав

Етаж от къща Белослав- 21686.40лв.
Къща Белослав- 75400.00лв.
Къща Белослав- 69581.25лв.
Къща Белослав- 92775.00лв.
Етаж от къща Белослав- 24096.00лв.
0.023652076721191