Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Хотел в Банско Фабрика в Банско Търговски имот в Банско Тристаен апартамент в Банско Стая в Банско Склад в Банско Производствен имот в Банско Парцел в Банско Паркомясто в Банско Офис в Банско Многостаен апартамент в Банско Мезонет в Банско Магазин в Банско Къща в Банско Земеделски имот в Банско Земеделска земя в Банско Заведение в Банско Жилищна сграда в Банско Етаж от къща в Банско Едностаен апартамент в Банско Други в Банско Двустаен апартамент в Банско Гараж в Банско Газстанция в Банско Вила в Банско Бензиностанция в Банско Ателие, Таван в Банско Автомивка в Банско

Къща Банско

 • Начална цена
 • 140062.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 0 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 2-А

 • ЧСИ:
 • Виолина Йорданова Тозева

 • Телефон:
 • 073 836295

 • Email:
 • violina_tozeva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

1/2 идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 02676.501.1515 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, пет/, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК с вписан адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, „Васил Левски” № 2 А, целият с площ от 192 /сто и деветдесет и два/ квадратни метра, с номер по предходен план: 1515, квартал 57, парцел VIІ, при съседи на имота: 02676.501.1507, 02676.501.4075, 02676.501.1514, 02676.501.1516, ведно с изградените в имота СГРАДА с идентификатор № 02676.501.1515.1 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, пет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с вписан адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, „Васил Левски” № 2 А, със застроена площ от 124 /сто двадесет и четири/ квадратни метра, брой етажи 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда еднофамилна и СГРАДА с идентификатор № 02676.501.1515.2 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, пет, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с вписан адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, „Васил Левски” № 2 А, със застроена площ от 31 кв. м. /тридесет и един/ квадратни метра, брой етажи 1 /един/, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, които недвижими имоти съгласно акт за собственост представляват 1/2 идеални части от УПИ парцел VII /седми/, пл. с. № 1515 /хиляда петстотин и петнадесети/, в кв. 57 /петдесет и седми/ по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 240/1990г. на кмета на община Банско, целия с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.м. графически изчислени, ведно с построената в южната част ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА към нея, при съседи на Урегулирания поземлен имот: УПИ VIII /осем/, пл. № 1507 /хиляда петстотин и седем/; УПИ VI /шест/, с пл. № 1514 /хиляда петстотин и четиринадесет/ и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 140 062,50 лв. / сто и четиридесет хиляди шестдесет и два лева и петдесет стотинки /.Още Къща за продажба в Банско

Къща Банско- 182304.00лв.
Къща Банско- 140062.50лв.
Етаж от къща Банско- 104826.00лв.
Етаж от къща Банско- 198159.75лв.
Етаж от къща Банско- 90450.00лв.
0.069049835205078