Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в СВИЩОВ Фабрика в СВИЩОВ Търговски имот в СВИЩОВ Тристаен апартамент в СВИЩОВ Стая в СВИЩОВ Склад в СВИЩОВ Производствен имот в СВИЩОВ Парцел в СВИЩОВ Паркомясто в СВИЩОВ Офис в СВИЩОВ Многостаен апартамент в СВИЩОВ Мезонет в СВИЩОВ Магазин в СВИЩОВ Къща в СВИЩОВ Земеделски имот в СВИЩОВ Земеделска земя в СВИЩОВ Заведение в СВИЩОВ Жилищна сграда в СВИЩОВ Етаж от къща в СВИЩОВ Едностаен апартамент в СВИЩОВ Други в СВИЩОВ Двустаен апартамент в СВИЩОВ Гараж в СВИЩОВ Газстанция в СВИЩОВ Вила в СВИЩОВ Бензиностанция в СВИЩОВ Ателие, Таван в СВИЩОВ Автомивка в СВИЩОВ

Къща СВИЩОВ

 • Начална цена
 • 35205.30 лв.


 • Окръжен съд
 • Велико Търново

 • Квадратура
 • 129 кв.м.

 • Срок:
 • 05.01.2018 до 05.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-06

 • Адрес:
 • ул. Кирил и Методий 24

 • ЧСИ:
 • Виктор Георгиев

 • Телефон:
 • 062 - 650 629

 • Email:
 • georgiev_victor@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Виктор Георгиев

- УПИ XXXII – 2852 /римско тридесет и втори - две хиляди осемстотин петдесет и две/ с площ по кадастрален план – 821 /осемстотин двадесет и един/ кв.м., а по регулационен план – 822 /осемстотин двадесет и два/ кв.м. в кв. 14 по ПУП на гр. Свищов, при граници и съседи: на изток - Лъчезар Иванов Михайлов и Катя Костадинова Стоева – Михайлова, на север - Иван Боянов Георгиев, на запад – Елена Пенева Евтимова, на югозапад – Розин Станчев Чапанов и на югоизток – улица „Кирил и Методий“, заедно с намиращата се в него Жилищна сграда – по документ за собственост и Скица № 366/10.04.2009г. на общ. Свищов, а по Скица на поземлен имот № 2062/16.04.2009г. ПИ с идентификатор 65766.701.2852 /шест пет седем шест шест точка седем нула едно точка две осем пет две/, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 10/12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на ПИ – гр. Свищов, ул. Кирил и Методий № 24, Площ 822кв.м., Трайно предназначение на територията – урбанизирана, Начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, Съседи: 6766.701.2866, 65766.701.9517, 65766.701.2849, 65766.701.2848, 65766.701.2853, 65766.701.2854, 65766.701.2856, 65766.701.2857 по скица на сграда № 2094/17.04.2009г. С идентификатор 65766.701.2852.1 гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново по кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 10/12.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на сградата – гр. Свищов, ул. Кирил и Методий № 24, сградата е разположена в ПИ идентификатор 65766.701.2852, застроена площ 129 кв.м. / сто двадесет и девет кв.м./, Брой етажи – един, Предназначение – Жилищна сграда - еднофамилнаОще Къща за продажба в СВИЩОВ

Къща СВИЩОВ- 19330.00лв.
Етаж от къща СВИЩОВ- 58500.00лв.
Къща СВИЩОВ- 33160.00лв.
Къща СВИЩОВ- 35205.30лв.
Етаж от къща СВИЩОВ- 38151.00лв.
0.038518905639648