Земеделски имот в Кремене за 2239.20 лв.

Имоти > Имоти от чси Кремене > Земеделски имот

Земеделски имот в Кремене

Допълнителна информация

  Начална цена: 2239.20 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 200 кв.м.
  Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
  Обявяване: 2019-01-15
  Адрес: местност "Джеферово"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Кремене
Всички имоти на ЧСИ

Имот с номер 003237 (нула, нула, три, две, три, седем) в землището на с.Кремене, ЕКАТТЕ 39637,местност Джеферово, община Смолян, област Смолян, с площ на имота 0,200 кв.м., начин на трайно ползване: Стопански двор, при граници и съседи: № 003775 – пасище, мера, № 003236 – стопански двор, № 003765 – полски път, ВЕДНО с едноетажна жилищна сграда за гледачи, със застроена площ от 24 (двадесет и четири) кв.м., съсзастроена разгърната площ от 24 (двадесет и четири) кв.м., със застроен обе м – 60 (шестдесет) куб.м.