Земеделски имот в Шипково за 753.84 лв.

Имоти > Имоти от чси Шипково > Земеделски имот

Земеделски имот в Шипково

Допълнителна информация

  Начална цена: 753.84 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 3965 кв.м.
  Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
  Обявяване: 2018-11-13
  Адрес: с. Шипково
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Шипково
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Овощна градина от 3.965 дка (три дка и деветстотин шестдесет и пет кв.м), осма категория, с. Шипково, местност „СТЪРГОНИТЕ”, имот № 83212.23.148 по картата на землището, при граници (съседи): № 023177 Ливада на КМЕТСТВО С.ШИПКОВО, № 023374 Изостав. тр. нас. на ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ, № 023327 Полски път на ОБЩИНА ТРОЯН, № 023147 Овощна градина на насл. на ПЕТЪР БАНЧЕВ МАРИНОВ.; ;
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №56/16

>Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]