Земеделски имот в Орсоя за 696.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Орсоя > Земеделски имот

Земеделски имот в Орсоя

Допълнителна информация

  Начална цена: 696.00 лв.
  Окръжен съд: Монтана
  Квадратура: 1000 кв.м.
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване: 2018-01-30
  Адрес: местност "Павликяна"
  ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
  Телефон: 096 - 305205
  Email: maya_civanova@abv.bg

Всички имоти за Орсоя
Всички имоти на ЧСИ Мая Цветанова Иванова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Орсоя, общ. Лом, обл. Монтана, местността Павликяна, имот № 039033, с площ от 1.000 дка, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Шеста, при граници и съ ...

Open Modal