Земеделска земя в Рудник за 4110.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Рудник > Земеделска земя

Земеделска земя в Рудник

Допълнителна информация

  Начална цена: 4110.40 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 7340 кв.м.
  Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
  Обявяване: 2018-12-14
  Адрес:
  ЧСИ: Илко Пенчев Бакалов
  Телефон: 056 830530
  Email: ilko_bak@abv.bg

Всички имоти за Рудник
Всички имоти на ЧСИ Илко Пенчев Бакалов

9. 07079.17.622 9. ИМОТ с номер 015039 в землището на с.РУДНИК с ЕКАТТЕ 63183, общ. БУРГАС. Площ на имота: 7.340 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Вид собственост: На юридически лица. Категория на земята при неполивни условия: Девета. Имотьт се намира в местността "КАМЕНЛИВИЯ БАИР" при граници и сьседи : № 016021, Полски пьт на ОБЩИНА БУРГАС КМ. РУДНИК № 015038, Нива на "АФРОДИТА РИАЛ ЕСТЕЙТ ЕНД ДИВЕЛПМЪНТ ГРУП" ЕООД № 015031, Изоставена нива на "СИ У АЙ АСТЕРИЯ ЕМ ЕНД КЕ Й" № 015032, Изоставена нива на "СИ У АЙ АСТЕРИЯ ЕМ ЕНД КЕЙ" № 015006, Нива на "ПОТАМИТИССА" ЕООД № 015040, Нива на "АФРОДИТА РИАЛ ЕСТЕЙТ ЕНД ДИВЕЛПМЪНТ ГРУП" ЕООД. Имотът е образуван от имот № 015007.