Земеделска земя в Горно Александрово за 200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Горно Александрово > Земеделска земя

Земеделска земя в Горно Александрово

Допълнителна информация

  Начална цена: 200.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 1000 кв.м.
  Срок: 23.06.2018 до 23.07.2018
  Обявяване: 2018-07-24
  Адрес: местност Сазлъ Тарла
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за Горно Александрово
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 099061 /деветдесет и девет хиляди шестдесет и едно/, по плана за земеразделяне на с. Горно Александрово, Общ. Сливен, ЕКАТТЕ 16688, находящ се в местността „САЗЛЪ ТАРЛА“, целият с площ 1.000 дка /един декар/, при граници за целия имот: поземлен имот № 099060, поземлен имот № 099046, поземлен имот № 099045, поземлен имот № 099062 и поземлен имот № 000495.