Земеделска земя в Осеново Парцел Белчински бани Къща ВАРНА Едностаен апартамент ДОБРИЧ Двустаен апартамент ДОБРИЧ Едностаен апартамент ДОБРИЧ Едностаен апартамент ДОБРИЧ Заведение Обзор Други Обзор Други Обзор Други Обзор Паркомясто Обзор Паркомясто Обзор Земеделска земя Крушево Паркомясто Обзор Земеделска земя Крушево Земеделска земя Крушево Земеделска земя Крушево Земеделска земя Крушево Паркомясто Обзор Земеделска земя Крушево Хотел в Осеново Фабрика в Осеново Търговски имот в Осеново Тристаен апартамент в Осеново Стая в Осеново Склад в Осеново Производствен имот в Осеново Парцел в Осеново Паркомясто в Осеново Офис в Осеново Многостаен апартамент в Осеново Мезонет в Осеново Магазин в Осеново Къща в Осеново Земеделски имот в Осеново Земеделска земя в Осеново Заведение в Осеново Жилищна сграда в Осеново Етаж от къща в Осеново Едностаен апартамент в Осеново Други в Осеново Двустаен апартамент в Осеново Гараж в Осеново Газстанция в Осеново Вила в Осеново Бензиностанция в Осеново Ателие, Таван в Осеново Автомивка в Осеново

Земеделска земя Осеново


Получавай безплатно най-новите обяви за Осеново на твоята поща
Можеш да се отпишеш по всяко време!
 • Начална цена
 • 7718.40 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 6360 кв.м.

 • Срок:
 • 25.05.2018 до 25.06.2018

 • Обявяване:
 • 2018-06-26

 • Адрес:
 • с. Осеново м-ст Дамгълъка

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

НИВА, с площ 6.367 (шест декара триста шестдесет и седем кв.м.), дка, находяща се в землището на село Осеново, Община Аксаково, област Варна, местност "ДАМГЪЛЪКА", представляваща имот № 036009(нула, три, шест, нула, нула девет) пета категория, ЕКАТТЕ 54145(пет, четири, едно, четири, пет), както и стопански постройки с квадратура 400 (четиристотин) кв.м., при граници по скица: имот №000588, имот№ 036009 имот№ 036010, имот № 000299 (нот. акт за собственост на недвижим имот №46, том II, рег. № 2023, дело №242/2006г. на Нотариус Огнян Шарабански, ВРС , рег. № 147), а по скица ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №54145.36.9 /пет, четири, едно, четири, точка, три, шест, точка, девет/, по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-96/28.12.2015 г., на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменена със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот местност Дамгълъка , в землището на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, с площ 6367/шест хиляди триста шестдесет и седем/ кв.м., с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия 5 /пета/, при съседи: имоти с идентификатор №№ 54145.36.47, 54145.36.27, 54145.36.8 и 54145.36.48.Още Земеделска земя за продажба в Осеново

Земеделска земя Осеново- 7718.40лв.
Земеделска земя Осеново- 8576.00лв.
Земеделска земя Осеново- 3864.00лв.
Земеделска земя Осеново- 5036.00лв.
Земеделска земя Осеново- 6295.00лв.
0.068570852279663