Тристаен апартамент РУСЕ Къща Ценово Заведение РУСЕ Парцел РУСЕ Къща Бъзовец Гараж РУСЕ Парцел Батишница Гараж РУСЕ Други ВАРНА Други Роза Двустаен апартамент ЯМБОЛ Двустаен апартамент ЯМБОЛ Други Могила Производствен имот Ягода Други Завой Парцел ВАРНА Гараж ВАРНА Паркомясто ВАРНА Заведение ВАРНА Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ Хотел в Аспарухово Фабрика в Аспарухово Търговски имот в Аспарухово Тристаен апартамент в Аспарухово Стая в Аспарухово Склад в Аспарухово Производствен имот в Аспарухово Парцел в Аспарухово Паркомясто в Аспарухово Офис в Аспарухово Многостаен апартамент в Аспарухово Мезонет в Аспарухово Магазин в Аспарухово Къща в Аспарухово Земеделски имот в Аспарухово Земеделска земя в Аспарухово Заведение в Аспарухово Жилищна сграда в Аспарухово Етаж от къща в Аспарухово Едностаен апартамент в Аспарухово Други в Аспарухово Двустаен апартамент в Аспарухово Гараж в Аспарухово Газстанция в Аспарухово Вила в Аспарухово Бензиностанция в Аспарухово Ателие, Таван в Аспарухово Автомивка в Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

 • Начална цена
 • 23786.33 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 10204 кв.м.

 • Срок:
 • 26.03.2018 до 26.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-27

 • Адрес:
 • 00789.45.18

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20147110400791 Изходящ №: 6001 / 01.03.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  26.03.2018 г. до 26.04.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 26.04.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото КСАРА ТРЕЙДИНГ ЕООД - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20147110400791 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.45.31 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка три едно/ с площ от 6 840 / шест хиляди осемстотин и четиридесет / кв. метра , съгласно нотариален акт, а по скица с площ от 6 841 / шест хиляди осемстотин четиридесет и един / кв. метра ,находящо се в землището на с Аспарухово , община Дългопол , Варненска област , ЕКАТТЕ 00789/нула нула седем осем девет/ , в местността " ТРЪНЛИВАТА СТОКА " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 , том VІІІ, дело № 1448/2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия,а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г.на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131/ 15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра -Варна , с нов индентификатор 00789.45.31 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка три едно /при граници и съседи по скица : поземлен имот № 00789.45.48, 00789.45.49, 00789.45.50, 00789.45.51, 00789.45.68. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  15 944,85 /петнадесет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и осемдесет и пет ст./ лева ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с идентификатор 00789.45.75 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка седем пет/ с площ от 38 255 / тридесет и осем хиляди двеста петдесет и пет / кв. метра , находящо се се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област ,ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет /, в местността "ТРЪНЛИВАТА СТОКА " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия , образувано след обединяването на имоти с индентификатори № 00789.45.29 ( нула нула седем осем девет точка четири пет точка две девет) и 0 00789.45.30 ( нула нула седем осем девет точка четири пет точка три нула (, с номера съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 , том VІІІ , дело № 1448/ 2005 г. на Служба по вписванията -гр. Провадия -№ 045029(нула четири пет нула две девет) и № 045030( нула четири пет нула три нула ), а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300- от 22.12.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена с Заповед КД-14-03-887/25.06.2007 г.на началника на Служба па кадастъра -Варна с нов индентификатор 00789.45.75 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка седем пет / при граници и съседи по скица : поземлен имот № 00789.45.41, 00789.45.3, 00789.45.4, 00789.45.5, 00789.45.48, 00789.45.68. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  93 634,65 /деветдесет и три хиляди шестстотин тридесет и четири лева и шестдесет и пет ст./ лева. ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с идентификатор 00789.47.15 /нула нула седем осем девет точка четири седем точка едно пет/ с площ от 81 610 / осемдесет и една хиляди шестстотин и десет / кв. метра , находящо се се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област ,ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет /, в местността "ТРЪНЛИВАТА СТОКА " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 047015 /нула четири седем нула едно пет / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. , Акт № 4 , том VІІІ , дело № 1448/ 2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията па кадастъра, изменена със Заповед КД-14-03-131/ 15.06.2005 Г. на началника на Служба по кадастъра - Варна , с нов индентификатор 00789.47.15 / нула нула седем осем девет точка четири седем точка едно пет / при граници и съседи по скица : поземлен имот № 00789.47.3, 00789.47.13, 00789.47.12, 00789.47.11, 00789.47.10, 00789.46.12, 00789.47.46, 00789.47.14, 00789.47.2, 00789.47.19. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  199 751,40 /сто деветдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и един лева и четиридесет ст./ лева. ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.47.14 /нула нула седем осем девет точка четири седем точка едно четири/ с площ от 4 595 / четири хиляди петстотин деветдесет и пет / кв. метра , находящо се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област ,ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет /, в местността " ТРЪНЛИВАТА СТОКА " , седма категория на земята , с трайно предназначение - демеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 047014 / нула четири седем нула едно четири / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 , том VІІІ , дело № 1448/ 2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131/15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра -Варна , с нов индентификатор 00789.47.14 / нула нула седем осем девет точка четири седем точка едно четири/ при граници и съседи по скица : поземлен имот №№ 00789.47.15. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  10 496,93 /десет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и деветдесет и три ст./ лева. ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.45.33 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка три три/ с площ по нотариален акт 5 606 / пет хиляди шестстотин и шест / квадратни метра , а по кадастрална карта - 5 607 / пет хиляди шестстотин и седем / квадратни метра , находящо се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област ,ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет /, в местността " ТРЪНЛИВАТА СТОКА " , седма категория на земята с трайно предназначение - земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 045033 / нула четири пет нула три три / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 , том VІІІ , дело № 1448/ 2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131/ 15.06.2005 Г.на началника на Служба по кадастъра -Варна , с нов индентификатор 00789.45.33 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка три три / при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.45.32 , 00789.45.34. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  13 068 /тринадесет хиляди шестдесет и осем/ лева. ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.62.8 /нула нула седем осем девет точка шест две точка осем/ с площ по нотариален акт 74 842 / седемдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и два / квадратни метра а по кадастрална карта - 74 843 / седемдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и три / квадратни метра , находящо се в землището на с. Аспарухово , община Дългопол ,Варненска област , ЕКАТТЕ 00789 /нула нула седем осем девет /, в местността "НОВО УСОЕ" , четвърта категория на земята , с трайно предназначение- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062008 / нула шест две нула нула осем / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 , том VІІІ, дело №1448/2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастрална карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14--03-131/15.06.2005 Г. на началника Служба по кадастъра -Варна , с нов индентификатор 00789.62.8 / нула нула седем осем девет точка шест две точка осем / при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.40.28., 00789.10.214, 00789.62.24, 00789.62.22, 00789.40.32, 00789.62.23, 00789.62.25, 00789.62.21,00789.62.26, 00789.62.14, 00789.62.13, 00789.62.27, 00789.62.20, 00789.62.9, 00789.62.18, 00789.62.12, 00789.62.17, 00789.10.227. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  305 309,93 /триста и пет хиляди триста и девет лева и деветдесет и три ст./ лева. НИВА с идентификатор 00789.62.14 /нула нула седем осем девет точка шест две точка едно четири/ с площ от 5 409 / пет хиляди четиристотин и девет / квадратни метра , находящо се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област ,ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет /, в местността " НОВО УСОЕ", четвърта категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер 062014 / нула шест две нула едно четири / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 , том VІІІ , дело № 1448/ 2005 г. на Служба по вписванията- гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г.на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131/ 15.06.2005 Г. на началника на Служба по кадастъра -Варна , с нов индентификатор 00789.62.14 / нула нла седем осем девет точка шест две точка шест две точка едно четири /, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.62.20, 00789.62.8,и 00789.62.26. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  21 014,78 /двадесет и една хиляди и четиринадесет лева и седемдесет и осем ст./ лева. ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с идентификатор 00789.62.13 /нула нула седем осем девет точка шест две точка едно три/ с площ от 1 400 / хиляда и четиристотин/ квадратни метра , находяща се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област ,ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем рдевет /, в местността " НОВО УСОЕ" ,четвърта категория на земята, с трайно предназначение - земеделска територия , съставляваща поземлен имот със стар номер 062013 / нула шест две нула едно три / по плана за земеразделяне на землището на с. аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 том VІІІ , дело 1448/ 2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед КД-14-03-131/15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра -Варна , с нов индентификатор 00789.62.13 / нула нула седем осем девет точка шест две точка едно три /, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.62.20, 00789.62.8. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  5 167,13 /пет хиляди сто шестдесет и седем лева и тринадесет ст./ лева. ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.62.11 /нула нула седем осем девет точка шест две точка едно едно/ с площ от 16 792 / шестнадесет хиляди седемстотин деветдесет и два / квадратни метра находящо се в землището на с. Аспарухово ,община Дългопол , Варненска област , ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет /, в местността " ново усое" , четвърта категория на земята с трайно предназначение - земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. акт №4 том VІІІ, дело № 1448/2005 г. на Служба по вписванията -гр. Провадия, а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията па кадастъра, изменена със Заповед КД-14.03-131/15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра -Варна , с нов индентификатор 00789.62.11 / нула нула седем осем девет точка шест две точка едно едно / при граници и съседи по скица : поземлен имоти №№ 00789.62.27, 00789.62.19 и 00789.41.44. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  65 239,43 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет лева и четиридесет и три ст./ лева. ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.62.10 /нула нула седем осем девет точка шест две точка едно нула/ с площ от 3 698 / три хиляди шестстотин деветдесет и осем / квадратни метра, находящо се в землището на с. Аспарухово ,община Дългопол, Врненска област , ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет / , в местността " ново усое" , четвърта категория на земята , с трайно предназначение -земеделска територия , съставляващо поземлен имо със стар номер 062010 / нула шест две нула едно нула / по плана на земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег.№ 3001 от 26.05.2005 г Акт №4 , том VІІІ , дело № 1448/2005 г. на Служба по вписванията -гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед КД14-03-131/15.06.2005 Г. на началника на Служба по кадастъра- Варна , с нов индентификатор 00789.62.10 / нула нула седем осем девет точка шест две точка едно нула /, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№00789.62.9, 00789.62.19, 00789.62.17, 00789.41.44. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  14 079,83 /четиринадесет хиляди седемдесет и девет лева и осемдесет и три ст./ лева. ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с идентификатор 00789.62.9 /нула нула седем осем девет точка шест две точка девет/ с площ от 18 014 / осемнадесет хиляди и четиринадесет / квадратни метра , находяща се в землището на с. Аспарухово , община Дългопол, Варненска област ,ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет /, в местността " Ново усое", четвърта категория на земята , с трайно предназначене - земеделска теретория , съставляващо поземлен пимот със стар номер 062009 / нула шест две нула нула девет / по плана на земеразделяне на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. 3001 от 26.05.2005 г., Акт №4 , том VІІІ , дело 1448/2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5.73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Аганцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131/ 15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра - Варна , с нов интентификатор 00789.62.9 / нула нула седем осем девет точка шест две точка девет/ , при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.62.8, 00789.62.20, 00789.62.19, 00789.62.27, 00789.62.10, 00789.62.17. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  69 986,70 /шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и седемдесет ст./ лева. ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с идентификатор 00789.46.11 /нула нула седем осем девет точка четири шест точка едно едно/ с площ от 37 730 / тридесет и седем хиляди седемстотин и тридесет/ ,квадратни метра находящо се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област , ЕКАТТЕ 00789 /нула нула седем осем девет/, в местността "Трънливата стока " , седма категория на земята, с трайно предназначение -земеделска теретория, съставляващо поземлен имот със стар № 046011 / нула четири шест нула едно едно / по плана на земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт №4 , том VІІІ, дело № 1448/2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед КД-14-03-131/15.06.2005 Г. на началника на Служба по кадастъра- Варна с нов идентификатор 00789.46.11 / нула нула седем осем девет точка четири шест точка едно едно /, при граници и съседи по скица :поземлени имоти №№ 00789.47.46, 00789.46.4, 00789.46.5, 00789.46.6, 00789.46.7, 00789.46.8, 00789.46.9, 00789.46.10, 00789.46.16, 00789.46.14, 00789.46.12, 00789.46.1, 00789.46.2, 00789.46.3. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  92 349,45 /деветдесет и две хиляди триста четиридесет и девет лева и четиридесет и пет ст./ лева. ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.45.28 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка две осем/ с площ 7 804 / седем хиляди осемстотин и четири / квадратни метра , находящо се в землището но с. Аспарухово , община Дългопол, Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 /нула нула седем осем девет/ , в местността " трънливата стока" , седма категория на земята, с трайно предназначение -земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер 045028 /нула четири пет нула две осем / по плана на земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. №3001 от 26.05.2005 г. , Акт № 4 , том VІІІ, дело №1448/2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131/15.06.2005 Г. на началника на Служба па кадастъра -Варна, с нов индентификатор 00789.45.28 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка две осем /, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.45.45, 00789.45.71, 00789.45.32. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  18 191,93 /осемнадесет хиляди сто деветдесет и един лева и деветдесет и три ст./ лева. ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.45.27 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка две седем/ с площ от 6 665 / шест хиляди шестстотин шестдесет и пет / квадратни метра ,находящо се в землещето на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет/, в местността " Трънливата стока", седма категория на земята с трайно предназначение - земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 045027 / нула четири пет нула две седем/ по плана на земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт №4 том VІІІ, дело №1448/ 2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 ОТ 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-132 /15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра- Варна, с нов индентификатор 00789.45.27 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка две седем /, при граници и съседи по скица поземлени имоти №№ 00789.45.71, 00789.45.45, 00789.45.32, 00789.45.25, 00789.45.43, 00789.45.26. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  15 536,48 /петнадесет хиляди петстотин тридесет и шест лева и четиридесет и осем ст./ лева. ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с идентификатор 00789.45.26 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка две шест/ с площ от 14 578 / четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и осем /квадратни метра , находящо се в землището на с. Аспарухово , община Дългопол , Варненска област , ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет /,в местността " Трънливата стока " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 045026 /нула четири пет нула две шест / по плана на земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 том VІІІ, дело № 1448 / 2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра изменена със Заповед КД-14-03-131 / 15.06.2005 Г. на началника на Служба по Кадастъра -Варна , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията па кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131 / 15. 06. 2005 Г. на началника на Служба по кадастъра - Варна , с нов индентификатор 00789.45.26 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка две шест /, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.45.71, 00789.45.27, 00789.45.43, 00789.45.25 , 00789.45.48, 00789.47.46. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  33 982,20 /тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и два лева и двадесет ст./ лева. ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.45.25 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка две пет/ с площ от 17 251 / седемнадесет хиляди двеста петдесет и един / квадратни метра , находящо се в землището на с. Аспарухово , община Дългопол , Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет / , в местността " Трънливата стока " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 045025 / нула четири пет нула две пет / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 , том VІІІ, дело № 1448/ 2005г. на Служба по вписванията - гр. Провадия, а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 3005-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Зповед КД 14-03-131 8 15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра -Варна , с нов индентификатор 00789.45.25 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка две пет / при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.45.26 , 00789.45.27 , 00789.45.32., 00789.45.47, 00789.45.48. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  40 213,80 /четиридесет хиляди двеста и тринадесет лева и осемдесет ст./ лева. ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с идентификатор 00789.45.24 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка две четири/ с площ от 18 045 / осемнадесет хиляди четиридесет и пет/ квадратни метра , находящо се в землището на с. Аспарухово , община Дългопол , Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет/ , в местността " Трънливата стока" , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер 045024 / нула четири пет нула две четири / по плана на земеразделяне на землището на с Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 том VІІІ, дело № 1448/ 2005 г. на Служба по вписванията - гр Провадия , по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед КД-14-03-131 / 15.06.2005 Г. на началника на Служба по кадастъра - Варна , с нов индентификатор 00789.45.24 / нула нула седем сем девет точка четири пет точка две четири /, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.45.48 , 00789.45.69, 00789.47.46 , 00789.45.13, 00789.45.14. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  42 064,65 /четиридесет и две хиляди шестдесет и четири лева и шестдесет и пет ст./ лева. ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.45.18 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка едно осем/ с площ от 10 204 / десет хиляди двеста и четири / квадратни метра , находящо се в землището на с. Аспарухово , община Дългопол , Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет / , в местността " Трънливата стока" , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер 045018 / нула четири пет нула едно осем / по плана на земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. №3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 , ТОМ VІІІ , дело № 1448 / 2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131 / 15. 06. 2005 г..на началника на Служба по кадастъра -Варна , с нов индентификатор 00789.45.18 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка едно осем/ при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.45.47 , 00789.45.48, 00789.45.19. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  23 786,33 /двадесет и три хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и тридесет и три ст./ лева. ДРУГ ВИД НИВА с идентификатор 00789.41.12 /нула нула седем осем девет точка четири едно точка едно две/ с площ от 97 289 /деветдесет и седем хиляди двеста осемдесет и девет/ квадратни метра, находяща се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 /нула нула седем осем девет/, в местността "НОВО УСОЕ", четвърта категория на земята, с трайно предназначение земеделска територия, съставляваща поземлен имот със стар номер 041012 /нула, четири, едно, нула, едно, две/ по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 Акт № 4, том VII, дело № 1448/2005 г. на Служба по вписванията гр. Провадия, а по кадастралната карта на с. Аспарухово, одобрена със заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед КД-14-03-131/15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра - Варна, с нов идентификатор 00789.41.12/ нула нула седем осем девет точка четири едно точка едно две/, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.41.49 , 00789.41. 13, 00789.42.11 , 00789.41.46, 00789.41.44. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  396 880,43 /триста деветдесет и шест хиляди осемстотин и осемдесет лева и четиридесет и три ст./ лева. ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с идентификатор 00789.45.32 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка три две/ с обща площ от 165 878 /сто шестдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и осем/ квадратни метра, находящо се в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 /нула нула седем осем девет/, в местността "ТРЪНЛИВАТА СТОКА", седма категория на земята, с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер 045032 /нула, четири, пет, нула, три, две/по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г., Акт № 4, том VII, дело № 1448/2005 г. на Служба по вписванията гр. Провадия, а по кадастралната карта на с. Аспарухово, одобрена със заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед КД-14-03-131/15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра - Варна, с нов идентификатор 00789.45.32 /нула, нула, седем, осем, девет, точка, четири, пет, точка, три, две/, при граници и съседи по скица : поземлени имоти с идентификатори № 00789.45.25, 00789.45.27, 00789.45.45, 00789.45.71, 00789.45.28, 00789.45.44, 00789.45.33, 00789.45.34, 00789.45.51, 00789.45.50, 00789.45.49, 00789.45.47, 00789.45.48. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на  406 009,13 /четиристотин и шест хиляди и девет лева и тринадесет ст./ лева. ИМОТИТЕ СЕ ПРОДАВАТ ПООТДЕЛНО !!! Имотите са ипотекирани в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 1 843 454,06 /един милион осемстотин четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и четири евра и шест евроцента/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от  26.03.2018 г. до 26.04.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  26.03.2018 г. до 26.04.2018 г.,  по местонахождение на имотите. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20147110400791. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  26.03.2018 г. до 26.04.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 27.04.2018 г. от 14.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Земеделска земя за продажба в Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово- 406009.13лв.
Земеделска земя Аспарухово- 396880.43лв.
Земеделска земя Аспарухово- 23786.33лв.
Земеделска земя Аспарухово- 42064.65лв.
Земеделска земя Аспарухово- 40213.80лв.
0.037595987319946