Земеделска земя в Равна гора за 1760.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Равна гора > Земеделска земя

Земеделска земя в Равна гора

Допълнителна информация

  Начална цена: 1760.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 5801 кв.м.
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване: 2018-02-13
  Адрес: с. Равна гора м-ст Ливадите
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Равна гора
Всички имоти на ЧСИ

½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с №021022 / нула, две, едно, нула, две, две/, целият с площ от 5801 кв. м. /пет хиляди осемстотин и един кв.м./ с ЕКАТТЕ 61128, с начин на трайно ползване: НИВА, пета категория, находяща се в землището на с. Р ...