Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ТЪРГОВИЩЕ Фабрика в ТЪРГОВИЩЕ Търговски имот в ТЪРГОВИЩЕ Тристаен апартамент в ТЪРГОВИЩЕ Стая в ТЪРГОВИЩЕ Склад в ТЪРГОВИЩЕ Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ Парцел в ТЪРГОВИЩЕ Паркомясто в ТЪРГОВИЩЕ Офис в ТЪРГОВИЩЕ Многостаен апартамент в ТЪРГОВИЩЕ Мезонет в ТЪРГОВИЩЕ Магазин в ТЪРГОВИЩЕ Къща в ТЪРГОВИЩЕ Земеделски имот в ТЪРГОВИЩЕ Земеделска земя в ТЪРГОВИЩЕ Заведение в ТЪРГОВИЩЕ Жилищна сграда в ТЪРГОВИЩЕ Етаж от къща в ТЪРГОВИЩЕ Едностаен апартамент в ТЪРГОВИЩЕ Други в ТЪРГОВИЩЕ Двустаен апартамент в ТЪРГОВИЩЕ Гараж в ТЪРГОВИЩЕ Газстанция в ТЪРГОВИЩЕ Вила в ТЪРГОВИЩЕ Бензиностанция в ТЪРГОВИЩЕ Ателие, Таван в ТЪРГОВИЩЕ Автомивка в ТЪРГОВИЩЕ

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

 • Начална цена
 • 21600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Търговище

 • Квадратура
 • 6031 кв.м.

 • Срок:
 • 15.02.2018 до 15.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-16

 • Адрес:

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

2/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.89.442 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и две/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Търговище, общ.Търговище, обл.Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-18/17.06.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-25-331/13.11.2008г. на Началник на СГКК – Търговище, с адрес на поземления имот: гр.Търговище, п.к.7700, местност ГИНОВ КЛАДЕНЕЦ с площ от 6031 кв.м. /шест хиляди тридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: 73626.89.441 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и едно/, 73626.89.440 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин и четиридесет/, номер по предходен план: 089003 /нула, осем, девет, нула, нула, три/, при граници и съседи: 73626.89.4, 73626.209.434, 73626.89.2, 73626.89.1, 73626.89.439. С цена за публична продан 21 600.00лв.Още Земеделска земя за продажба в ТЪРГОВИЩЕ

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ- 4320.00лв.
Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ- 21600.00лв.
Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ- 12150.00лв.
Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ- 4800.00лв.
Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ- 4800.00лв.
0.17316913604736