Земеделска земя в Доганово за 1332.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Доганово > Земеделска земя

Земеделска земя в Доганово

Допълнителна информация

  Начална цена: 1332.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 1997 кв.м.
  Срок: 16.01.2018 до 16.02.2018
  Обявяване: 2018-02-19
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Доганово
Всички имоти на ЧСИ

2/3 идеални части от НИВА с площ от 1.997 дка /един декар деветстотин деветдесет и седем кв.м./, четвърта категория, местност НАД ОВЧАРНИКА, съставляваща имот № 085008 /осемдесет и пет хиляди и осми/ по плана за земеразделяне, находящ ...