Етаж от къща в ГОРНА ОРЯХОВИЦА за 39680.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОРНА ОРЯХОВИЦА > Етаж от къща

Етаж от къща в ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Допълнителна информация

  Начална цена: 39680.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 80 кв.м.
  Срок: 16.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: ул.Варненска № 43
  ЧСИ: Виктор Георгиев
  Телефон: 062 - 650 629
  Email: georgiev_victor@b-trust.org

Всички имоти за ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Всички имоти на ЧСИ Виктор Георгиев

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 16.11.2018 г. до17.12.2018 г. с обявяване на 18.12.2018 г. за удовлетворяване вземането на взискателя ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на: 1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-657 /петнадесет римско за шестотин петдесет и седем/ от квартал 43 /четиридесет и три/ по подробния устройствен план на квартал Калтинец на град Горна Оряховица, целият с площ от 800 /осемстотин/ квадратни метра, при граници на целия имот: улица; поземлен имот XIV-654; поземлен имот IX-654; поземлен имот VIII-654 и поземлен имот XVI-655 и РЕАЛНО ВТОРИ ЕТАЖ от построената в този имот двуетажна жилищна сграда, състоящ се от две стаи, столова, черна кухня, коридор и тоалетна, със застроена площ от 80 /осемдесет/ квадратни метра и СУТЕРЕН, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата. Имота се намира на административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Варненска“ № 43 СОБСТВЕНИК: Симеон Пешанов Пенев ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : възбрана в полза на взискателя от 12.02.2015 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 39 680 лв. /тридесет и девет хиляди шестотин и осемдесет лева/.