Етаж от къща в БЯЛА СЛАТИНА за 27120.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БЯЛА СЛАТИНА > Етаж от къща

Етаж от къща в БЯЛА СЛАТИНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 27120.00 лв.
  Окръжен съд: Враца
  Квадратура: 130 кв.м.
  Срок: 30.10.2018 до 30.11.2018
  Обявяване: 2018-12-03
  Адрес: ул. Тодор Каблешков № 114
  ЧСИ: Валери Генов Йотов
  Телефон: 092 - 620757
  Email: sivaleriyotov@abv.bg

Всички имоти за БЯЛА СЛАТИНА
Всички имоти на ЧСИ Валери Генов Йотов

Една втора идеална част от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 604 /шестстотин и четири/ кв.м., по кадастър както се владее имота, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, предствляващ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,на железобетонна плоча, построена през 1970 г., със застроена площ от 129.50 /сто двадесет и девет цяло и петдесед/ кв.м., състоящ се от антре, хол, две спални, кухня, баня с тоалетна и ъглова тераса, МАЗА - находяща се в източния вход на сградата с полезна площ от 7/седем/ кв.м., и една втора идеална част от таванско помещение с източно изложение, ведно с отстъпено плаво на строеж, представляващо имот с кадастрален номер 2918 /две хиляди деветстотин и осемнадесет/ за който е отреден парцел I /първи/ с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м. планоснимачен номер 2274 /две хиляди двеста седемдесет и четири/ в квартал 135 /сто тридесет и пет/, по регулационния план на гр. Бяла Слатина, обл. Враца, одобрен със заповед № 44/03.02.1995 г. и заповед № 4321/10.05.1971 г. при граници: улица, улица, УПИ III - 2273, кадастрален № 2917, с адрес на имота гр. Бяла Слатина, ул. Тодор Каблешков № 114.