Етаж от къща в БЛАГОЕВГРАД за 26928.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БЛАГОЕВГРАД > Етаж от къща

Етаж от къща в БЛАГОЕВГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 26928.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 65 кв.м.
  Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
  Обявяване: 2018-07-20
  Адрес: ул. „Стара планина” 7
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за БЛАГОЕВГРАД
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е Втори етаж от триетажна жилищна сграда със застроена площ от 65 /шестдесет и пет/ кв. метра, на кота + 5.40 м., състоящ се от коридор, дневна, спалня, кухня, две тераси и баня с тоалетна, при съседи - улица, двор от две страни, калкан и стълбищна клетка, която жилищна сграда е изградена в УПИ XVI - шестнадесет, планоснимачен № 2131/две хиляди сто тридесет и едно/, квартал 110 / сто и десети/ по плана на V /пети/ микрорайон на Благоевград, при съседи по документ з а собственост - улица, Евстати Петров Бачев, Костадин Кацарски и Иван Владимиров и съседи по скица: УПИ VIII - 2130, улица, УПИ - VII пл. № 2132, и УПИ - I – 2129. Имотът се намира в сграда с индентификатор 04279.605.91.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и пет, точка, деветдесет и едно, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.605.91 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и пет, точка, деветдесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имот: гр. Благоевград, Благоевградска област, ул. „Стара планина” 7. Имот се намира в гр. Благоевград, ул. „Стара планина” 7, като в непосредствена близост до него се намират стадион „Христо Ботев”, Пето осн. училище, много жил.сгради. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. Сградата в която се намира имота е триетажна с партерен /гаражен/ етаж и два жилищни етажа, изградена с масивна ст.бет.конструкция, оградни и преградни стени от тухлена зидария. Покривната конструкция е скатна, дървена, покрита с керемиди. Сградата е с масивно стълбище, което с мазилка по стени и ст.бетонови стъпала-без настилки по тях. Обекта е с изградени инсталации – електрическа, ВиК. Външните стени на сградата са неизмазани. Апартамента е на втори жил. /трети за сградата/ етаж и се състои от коридор, кухня с дневна в едно помещение, спалня, санитарен възел и 2 тераси, от които едната е усвоена към дневната. Довършителните работи в помещенията са изпълнени както следва: подова настилка от гранитогрес и паркет /паркета е наводняван и издут в дневната/; стените и таваните са на шпакловка с латекс, а в санитарния възел – фаянс и теракот, тавана е на мазилка – с мухъл по нея.. Дограмата е дървена, двукатна, за основен ремонт. Сградата е построена през 1984 г. Съществени ремонти не са извършвани. Имотът е за ремонт. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Благоевград, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.