Други в БЛАГОЕВГРАД за 75000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БЛАГОЕВГРАД > Други

Други в БЛАГОЕВГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 75000.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 109 кв.м.
  Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
  Обявяване: 2018-11-27
  Адрес: ул. „Отец Паисий” 2
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за БЛАГОЕВГРАД
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.613.5.1.14, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 година на изпълнителния директор на АК Благоевград, адрес на имота: гр. Благоевград, ул. „Отец Паисий 2, Вх.А, ет.0, обект 14, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот № 04279.613.5, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в до кумента площ: 108,70 кв. м., ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 04279.613.5.1.3, 04279.613.5.1.2, 04279.613.5.1.1, 04279.613.5.1.5, 04279.613.5.1.4. Имотът се намира в сграда, находяща се между сградите на пощата и сградата на НАП, в квартал с построени много сгради на банки. В близост се намира и Община Благоевград , ІІІ ОУ , др. Мястото е централно за града, но на леко скрито за търговско помещение място. Районъте с напълно изградена инженерна инфраструктура. Сградата, в която се намира обектът се състои от СУТЕРЕН, партерен етаж и три жилищни етажа. Монолитна, стоманобетонна носеща конструкция с тухлени стени. Покрива е дървен, покрит с керамични керемиди. Отвън сградата е с мазилка. Имотът представлява механа - клуб с идентификатор 04279.613.5.1.14, гр. Благоевград, ул.”Отец паисий 2, Вх.А, с площ пот 108,70 кв. м., Обектът е въведен в експлоатация като механа-клуб. Състои се от търговска зала санитарен възел и кухня със склад. Търговска зала: Под - настилка от цепен камък, стени - каменна и дървена обшивка, таван - дървена обшивка. Санитарен възел, кухня и склад: под - гранитогрес, стени - фаянс и ПДЧ обшивка. Има вентилационна и климатична система. Имотът се намира в сграда, находяща се между сградите на пощата и сградата на НАП, в квартал с построени много сгради на банки. В близост се намира и Община Благоевград, ІІІ ОУ , др. Мястото е централно за града, но на леко скрито за търговско помещение място. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. Гугъл координати: 42.022133, 23.098630 ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛЧИНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Благоевград, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.