Други в Брестовене за 47880.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Брестовене > Други

Други в Брестовене

Допълнителна информация

  Начална цена: 47880.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 40000 кв.м.
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване: 2018-02-13
  Адрес: с.Брестовене, общ.Завет, обл.Разград,
  ЧСИ: Деян Петков Драганов
  Телефон: 084 621042
  Email: ddraganov@b-trust.org

Всички имоти за Брестовене
Всички имоти на ЧСИ Деян Петков Драганов

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - Горско стопански терен, съставляващ имот №131003 /сто тридесет и една хиляди и три/ по плана за земеразделяне в землището на село Брестовене, ЕКТТЕ 06481, община Завет, област Разград, в мес ...