Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в Аспарухово Фабрика в Аспарухово Търговски имот в Аспарухово Тристаен апартамент в Аспарухово Стая в Аспарухово Склад в Аспарухово Производствен имот в Аспарухово Парцел в Аспарухово Паркомясто в Аспарухово Офис в Аспарухово Многостаен апартамент в Аспарухово Мезонет в Аспарухово Магазин в Аспарухово Къща в Аспарухово Земеделски имот в Аспарухово Земеделска земя в Аспарухово Заведение в Аспарухово Жилищна сграда в Аспарухово Етаж от къща в Аспарухово Едностаен апартамент в Аспарухово Други в Аспарухово Двустаен апартамент в Аспарухово Гараж в Аспарухово Газстанция в Аспарухово Вила в Аспарухово Бензиностанция в Аспарухово Ателие, Таван в Аспарухово Автомивка в Аспарухово

Други Аспарухово

 • Начална цена
 • 207360.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 6759 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:
 • ул."Калач''

 • ЧСИ:
 • Станимира Костова - Данова

 • Телефон:
 • 052 630140

 • Email:
 • sis_718@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

1.УРЕГУЛИPАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, собственост на „ЕКО-ЕНЕРДЖИ ВВ”ООД, находящ се в град Варна, община Варна, област Варненска, квартал „Аспарухово”, улица "Калач", без административен адрес, с площ 6759.00 /шест хиляди седемстотин петдесет и девет/ кв.м, представляващ УПИ №I-370 /първи-триста и седемдесет/, квартал 141а /сто четиридесет и едно „а”/, по плана на 27-ми /двадесет и седми/ микрорайон на града, при граници по документ за собственост: ул „Калач”, гора, гора и дере, /бивш имот № 000110 /нула, нула, нула, едно, едно, нула/, ЕКАТТЕ 99019 /девет, девет, нула, едно, девет/, до квартал 140 /сто и четиридесет/ и 141 /сто четиридесет и едно/, ведно всички подобрения и приращения. 2.ПРАВО НА СТРОЕЖ, учредено в полза на „ВИНД ЕНЕРДЖИ” ООД върху следните обекти в предстояща за изграждане жилищна сграда - секция А2 /А две/, от жилищен комплекс, съгласно одобрен архитектурен проект, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН имот, находящ се в град Варна, община Варна, област Варненска, квартал "Аспарухово", улица "Калач", без административен адрес, с площ 6759.00 /шест хиляди седемстотин петдесет и девет/ кв.м, представляващ УПИ №I-370 /първи-триста и седемдесет/, квартал 141а /сто четиридесет и едно "а"/, по плана на 27-ми /двадесет и седми/ микрорайон на града, при граници по документ за собственост: ул. „Калач”, гора, гора и дере, /бивш имот № 000110 /нула, нула, нула, едно, едно, нула/ ЕКАТТЕ 99019 /девет, девет, нула, едно, девет/, до квартал 140 /сто и четиридесет/ и 141 /сто четиридесет и едно/, а именно: АПАРТАМЕНТ №4 /четири/ на етаж втори, с площ 60.08 /шестдесет цяло и осем стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище и апартамент №5, ведно с принадлежащата към апартамента изба №4 /четири/, с площ от 3.97 /три цяло деветдесет и седем стотни/ кв.м, при граници: маза No5, коридор, маза №3 и калкан, както и 0.3632 % /нула цяло три хиляди шестстотин тридесет и две десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 6.46 /шест цяло четиридесет и шест стотни/ кв.м, от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №5 /пет/ на етаж втори, с площ 59.01 /петдесет и девет цяло и една стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня. баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище, апартамент №4 и апартамент №6, ведно с принадлежащата към апартамента изба №5 /пет/, с площ от 3.79 /три цяло седемдесет и девет стотни/ кв.м, при граници: маза №6, коридор, маза №4 и калкан, както и 0.3705 % /нула цяло три хиляди седемстотин и пет десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 6.59 /шест цяло петдесет и девет стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот АПАРТАМЕНТ №6 /шест/ на етаж втори, с площ 58.69 /петдесет и осем цяло шестдесет и девет стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище, апартамент №5 и апартамент №7, ведно с принадлежащата към апартамента изба №6 /шест/, с площ от 4.68 /четири цяло шестдесет и осем стотни/ кв.м, при граници: маза №5, коридор, калкан, както и 0.3701 % (нула цяло три хиляди седемстотин и една десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 6.59 /шест цяло петдесет и девет стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №7 /седем/ на етаж втори, с площ 89.06 /осемдесет и девет цяло и шест стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, баня и тоалет, тоалет и две тераси, при граници: стълбище, апартамент №6 и калкан, ведно с принадлежащата към апартамента изба №7 /седем/, намираща се в жилищна сграда секция А3 /а три/, с площ от 8.16 /осем цяло шестнадесет стотни) кв.м, при граници: маза №15, коридор и калкан, както и 0.5425 % /нула цяло пет хиляди четиристотин двадесет и пет десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 9.66 /девет цяло шестдесет и шест стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №8 /осем/ на етаж трети, с площ 60.08 /шестдесет цяло и осем стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище, апартамент №9, ведно с принадлежащата към апартамента изба №8 /осем/, намираща се в жилищна сграда секция АЗ /а три/, с площ от 4.44 /четири цяло четиридесет и четири стотни/ кв.м, при граници: маза №15, коридор, маза №9, както и 0.3789 % /нула цяло три хиляди седемстотин осемдесет и девет десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 6.74 /шест цяло седемдесет и четири стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №9 /девет/ на етаж трети, с площ 59,01 (петдесет и девет цяло и една стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище, апартамент №8 и апартамент №10. Ведно с принадлежащата към апартамента изба №9 /девет/, намираща се в жилищна сграда секция А3 /а три/, с площ от 5.07 /пет цяло и седем стотни/ кв. м, при граници: маза №10, коридор, маза №8 и стълбище, както и 0.3880 % /нула цяло три хиляди осемстотин и осемдесет десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 6.91 /шест цяло и деветдесет и една стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №10 /десет/ на етаж трети, с площ 58.69 /петдесет и осем цяло шестдесет и девет стотни) кв.м състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище, апартамент №9 и апартамент №11, ведно с принадлежащата към апартамента изба №10 /десет/, намираща се в жилищна сграда секция А3 /а три/, с площ от 5.07 /пет цяло и седем стотни/ кв.м, при граници: маза №11, коридор, маза №9 и стълбище, както и 0.3859 % (нула цяло три хиляди осемстотин петдесет и девет десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 6.87 /шест цяло осемдесет и седем стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №11 /единадесет/ на етаж трети, с площ 89.06 /осемдесет и девет цяло и шест стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, баня и тоалет, тоалет и две тераси, при граници: стълбище, апартамент №10 и калкан, ведно с принадлежащата към апартамента изба №11 /единадесет/, намираща се в жилищна сграда секция А3 /а три/, с площ от 5.00 /пет/ кв.м при граници: маза №10, коридор, както и 0.5533 % /нула цяло пет хиляди петстотин тридесет и три десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 9.85 /девет цяло осемдесет и пет стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/ на етаж четвърти, с площ 60.08 /шестдесет цяло и осем стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище и апартамент №13, ведно с принадлежащата към апартамента изба №12 /дванадесет/, намираща се в жилищна сграда секция А3 /а три/, с площ от 4.81 /четири цяло осемдесет и една стотни/ кв.м при граници: от две страни коридор и калкан, както и 0.3721 % /нула цяло три хиляди седемстотин двадесет и една десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 6.62 /шест цяло шестдесет и две стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №13 /тринадесет/ на етаж четвърти, с площ 59.01 /петдесет и девет цяло и една стотна/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище, апартамент №12 и апартамент №14, ведно с принадлежащата към апартамента изба №13 /тринадесет/, с площ от 3.79 (три цяло седемдесет и девет стотни) кв.м при граници: маза №14, коридор, калкан, както и 0.3781 % /нула цяло три хиляди седемстотин осемдесет и една десетохилядни процента) идеални части, съответстващи на 6.73 /шест цяло седемдесет и три стотни/ кв.м от общите части на стадата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №14 /четиринадесет/ на етаж четвърти, с площ 58.69 /петдесет и осем цяло шестдесет и девет стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище, апартамент №13 и апартамент №15, ведно с принадлежащата към апартамента изба №14 /четиринадесет/, с площ от 3.79 /три цяло седемдесет и девет стотни/ кв.м, при граници: маза №15, коридор, маза №13, калкан, както и 0.3761 % /нула цяло три хиляди седемстотин шестдесет и една десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 6.69 /шест цяло шестдесет и девет стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №15 /петнадесет/ на етаж четвърти, с площ 89.06 /осемдесет и девет цяло и шест стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, баня и тоалет, тоалет и две тераси, при граници: стълбище, апартамент №14 и калкан, ведно с принадлежащата към апартамента изба №15 /петнадесет/, с площ от 3.97 /три цяло деветдесет и седем стотни/ кв.м при граници: маза №14, коридор, калкан, както и 0.5405 % /нула цяло пет хиляди четиристотин и пет десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 9.62 /девет цяло шестдесет и две стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №16 /шестнадесет/ на етаж терасовиден, с площ 70.06 /седемдесет цяло и шест стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, баня и тоалет, тоалет, и две тераси, при граници: стълбище и апартамент №17, както и право на ползване на открита тераса с площ 34.20 /тридесет и четири цяло и двадесет стотни/ кв.м, ведно с принадлежащата към апартамента изба №16 /шестнадесет/, с площ от 2.90 /две цяло и деветдесет стотни/ кв.м, при граници: маза №17, от две страни коридор, както и 0.3754 % /нула цяло три хиляди седемстотин петдесет и четири десетохилядни процента/ идеални части. съответстващи на 6.68 /шест цяло шестдесет и осем стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №17 /седемнадесет/ на етаж терасовиден, с площ 53.75 /петдесет и три цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище, апартамент №16 и апартамент №18, ведно с принадлежащата към апартамента изба №17 /седемнадесет/ с площ от 4.52 /четири цяло петдесет и две стотни/ кв.м при граници: маза №16, коридор, маза №18, стълбище, както и 0.3006 % /нула цяло три хиляди и шест десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 5.35 /пет цяло тридесет и пет стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №18 /осемнадесет/ на етаж терасовиден, с площ 81.53 /осемдесет и едно цяло петдесет и три стотни/ кв.м състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, баня и тоалет, три тераси, при граници: стълбище. апартамент №17 и калкан, ведно с принадлежащата към апартамента изба №18 /осемнадесет/, с площ от 3.71 /три цяло седемдесет и една стотни/ кв.м при граници: маза №17, от две страни коридор, както и 0.4290 % /нула цяло четири хиляди двеста и деветдесет десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 7.64 /седем цяло и шестдесет и четири стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; 3.ПРАВО НА СТРОЕЖ на „ЕКО-ЕНЕРДЖИ ВВ”ООД върху следните обекти в жилищна сграда - секция А2 /А две/, от жилищен комплекс, съгласно одобрен архитектурен проект, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН имот, находящ се в град Варна. община Варна. област Варненска. квартал "Аспарухово", улица "Калач", без административен адрес, с площ 6759.00 /шест хиляди седемстотин петдесет и девет/ кв.м, представляващ УПИ №I-370 /първи-триста и седемдесет/, квартал 141а /сто четиридесет и едно "а"/, по плана на 27-ми /двадесет и седми/ микрорайон на града, при граници по документ за собственост: ул. „Калач”, гора, гора и дере, /бивш имот № 000110 /нула, нула, нула, едно, едно, нулa/ ЕКАТТЕ 99019 /девет, девет, нула, едно, девет/, до квартал 140 /сто и четиридесет/ и 141 /сто четиридесет и едно/, а именно: АПАРТАМЕНТ №1 /едно / на първи етаж, с площ 60.08 /шестдесет цяло и осем стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище и апартамент №2, ведно с принадлежащата към апартамента изба №1 /едно/, с площ от 3.79 /три цяло седемдесет и девет стотни/ кв.м, при граници: маза No2, коридор, подземен гараж, калкан, както и 0.3317 % /нула цяло три хиляди триста и седемнадесет десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 5.91 /пет цяло и деветдесет и една стотни/ кв.м, от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот; АПАРТАМЕНТ №2 /две/ на първи етаж, с площ 59.01 /петдесет и девет цяло и една стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище, апартамент №1 и апартамент №3, ведно с принадлежащата към апартамента изба №2 /две/, с площ от 3.79 /три цяло седемдесет и девет стотни/ кв.м, при граници: маза №3, коридор, маза №1, калкан, както и 0.3387 % /нула цяло три хиляди триста осемдесет и седем десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 6.03 /шест цяло и три стотни/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот АПАРТАМЕНТ №3 /три/ на първи етаж, с площ 58.69 /петдесет и осем цяло шестдесет и девет стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалет, тераса, при граници: стълбище, апартамент №2 и общи сервизни помещения, ведно с принадлежащата към апартамента изба №3 /три/, с площ от 3.79 /три цяло и седемдесет и девет стотни/ кв.м, при граници: маза №4, коридор, маза №2, калкан, както и 0.3369 % /нула цяло три хиляди триста шестдесет и девет десетохилядни процента/ идеални части, съответстващи на 6.00 /шест/ кв.м от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имотОще Други за продажба в Аспарухово

Други Аспарухово- 207360.00лв.
Други Аспарухово- 475.20лв.
0.069674968719482