Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в Калчево Фабрика в Калчево Търговски имот в Калчево Тристаен апартамент в Калчево Стая в Калчево Склад в Калчево Производствен имот в Калчево Парцел в Калчево Паркомясто в Калчево Офис в Калчево Многостаен апартамент в Калчево Мезонет в Калчево Магазин в Калчево Къща в Калчево Земеделски имот в Калчево Земеделска земя в Калчево Заведение в Калчево Жилищна сграда в Калчево Етаж от къща в Калчево Едностаен апартамент в Калчево Други в Калчево Двустаен апартамент в Калчево Гараж в Калчево Газстанция в Калчево Вила в Калчево Бензиностанция в Калчево Ателие, Таван в Калчево Автомивка в Калчево

Други Калчево

 • Начална цена
 • 17550.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 1270 кв.м.

 • Срок:
 • 08.02.2018 до 08.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-09

 • Адрес:
 • Поземлен имот в с.Калчево общ.Тунджа обл.Ямболска, представляващ 3093/3970 ид.ч. от поземлен имот,състоящ се от УПИ ІІ-96 с площ 1270кв.м. и УПИ ІІІ-96 площ 1410кв.м. в кв.16 на селото,ведно с пострената в УПИ ІІ-96 жилищна сграда със ЗП 90квм

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 08.02.2018г.-до 08.03.2018г. ще се проведе НОВА ВТОРА публична продан по изп. дело №.201287804000616, в сградата на ЯРС,като на 09.03.2018 г. в 9.00ч.в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „Юробанк и Еф Джи България”АД, а именно: Поземлен имот в с.Калчево общ.Тунджа обл.Ямболска, представляващ 3093/3970 ид.ч. от поземлен имот,състоящ се от УПИ ІІ-96 с площ 1270кв.м. и УПИ ІІІ-96 площ 1410кв.м. в кв.16 на селото,ведно с пострената в УПИ ІІ-96 жилищна сграда със ЗП 90квм,при съседи:улица,УПИ ІV-98,УПИ VІІ-100,УПИ ХІІІ-97,УПИ ХVІ-95, и УПИ І-94. Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 17 550 лв./седемнадесет хиляди петстотин и петдесет лв/ Имотът е собственост на Христо Алексиев Христов и Стояна Василева Христова, за него е учредена ипотека в полза на взискателя, наложена е възбрана. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, стая 105,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-01.03.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете Гр.Ямбол, 03.01.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Други за продажба в Калчево

Други Калчево- 17550.00лв.
Други Калчево- 19500.00лв.
Други Калчево- 17280.00лв.
Други Калчево- 21600.00лв.
Други Калчево- 22800.00лв.
0.016654014587402