Двустаен апартамент в ПОМОРИЕ за 89384.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПОМОРИЕ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ПОМОРИЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 89384.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 66 кв.м.
  Срок: 12.11.2018 до 12.12.2018
  Обявяване: 2018-12-13
  Адрес:
  ЧСИ: Илко Пенчев Бакалов
  Телефон: 056 830530
  Email: ilko_bak@abv.bg

Всички имоти за ПОМОРИЕ
Всички имоти на ЧСИ Илко Пенчев Бакалов

4. АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесети), находящ се в сграда „В”, етаж 3 (трети), със застроена площ от 66.21 (шестдесет и шест цяло и двадесет и една стотни) кв.м., ведно с 10.80 (десет цяло и осемдесет стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, състоящ се от: една спалня, баня с WC, дневна, кухненски бокс, дрешник, антре и тераса, при граници за апартамента: на изток коридор, на запад външен зид, на север апартамент В3 12, на юг апартамент В3 10, отдолу апартамент В2 11, отгоре апартамент В4 9, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, представляващ УПИ I 3019 в кв. 221 по плана на гр. Поморие, целият с площ от 45 056 кв.м., при съседи: от изток УПИ III 3019, от североизток УПИ III 3019, от северозапад УПИ III 3019, УПИ IV 3019 и улица, от юг УПИ II общински, с адрес на поземления имот гр. Поморие, ул.„Княз Борис I” №219. Началната цена на подробно описания недвижим имот е 89 384 / осемдест и девет хиляди триста осемдесет и четири/ лв.