Двустаен апартамент в Бяла за 40517.76 лв.

Имоти > Имоти от чси Бяла > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в Бяла

Допълнителна информация

  Начална цена: 40517.76 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 37 кв.м.
  Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
  Обявяване: 2018-11-23
  Адрес:
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за Бяла
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

Самостоятелен обект с идентификатор 07598.305.38.2.14 /нула седем пет девет осем точка три нула пет точка три осем точка две точка едно четири/, находящ се в гр.Бяла, обл.Бяла, общ.Варна, "Лагерите", ет.4, ателие 1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-47/18.08.2006г., на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед : КД-14-03-474/16.02.2012г„ на Началник на СГКК - Варна, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в позе млен имот с идентификатор 07598.305.38. предназначение на самостоятелния обект : Ателие за творческа дейност, брой нива на обекта :1 , посочена в документа площ :37,08 кв.м, прилежащи части : Мазе № 15, с площ : 4,31 кв.м, и 5,178% идеални части от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07598.305.38.2.13, под обекта : 07598.305.38.2.11, над обекта : няма, стар идентификатор : няма.