Двустаен апартамент в Бяла за 32508.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бяла > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в Бяла

Допълнителна информация

  Начална цена: 32508.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 120 кв.м.
  Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
  Обявяване: 2018-12-06
  Адрес: гр. Бяла, "Лагерите", жилищна сграда №4
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Бяла
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 07598.305.408.4.8 (нула седем пет девет осем точка три нула пет точка четири нула осем точка четири точка осем) с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ на едно ниво, при граници на същия етаж - 07598.305.408.4.7 (нула седем пет девет осем точка три нула пет точка четири нула осем точка четири точка седем) и 07598.305.408.4.9 (нула седем пет девет осем точка три точка пет точка четири нула осем точка четири точка девет), под обекта - няма и над обекта - 07598.305.408.4.17 (нула седем пет девет осем точка три нула пет точка четири нула осем точка четири точка седемнадесет), 07598.305.408.4.8 (нула седем пет девет осем точка три нула пет точка четири нула осем точка четири точка осемнадесет), ведно с 4.9914%(четири цяло девет хиляди деветстотин и четиринадесет процента) идеални части, равняващи се на 34.14 (тридесет и четири цяло и четиринадесет стотни) квадратни метра идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място с идентификатор 07598.305.408 (нула седем пет девет осем точка три нула пет точка четири нула осем), находящо се в гр. Бяла, "Лагерите", ет. 1, ап.8 в сграда №4, с площ на апартамента от 119.80 кв.м.(сто и деветнадесет цяло и осемдесет стотни), състоящ се от дневна с кухня и трапезария, баня с тоалетна и веранда.