Двустаен апартамент в Правец за 72000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Правец > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в Правец

Допълнителна информация

  Начална цена: 72000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 61 кв.м.
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване: 2018-06-26
  Адрес: гр.Правец, община Правец, Софийска област, ж.к. „Север“ №101
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за Правец
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

Апартамент №35 (тридесет и пети), на 4 (четвърти) етаж, находящ се в жилищна сграда 101/5/ (сто и едно скоби пет), вх.В, построен върху държавна земя в кв.8 (осем) по плана на гр. Правец, област София, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 61.46 кв. м. (шестдесет и едно цяло и четиридесет и шест стотни) кв. метра, при съседи: стълбище, ап.34, ап.36 и двор, заедно с прилежащото избено помещение  №11 (единадесет), със светла площ от 6.30  (шест цяло и тридесет стотни) кв. метра, при съседи: коридор, ведно и с 2.64 % (две цяло и шестдесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 72 000 лв. /седемдесет и две хиляди лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение гр.Правец, община Правец, Софийска област, ж.к. „Север“ №101, след предварително обаждане на тел. 0988 24 69 60.