Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Хотел в РУСЕ Фабрика в РУСЕ Търговски имот в РУСЕ Тристаен апартамент в РУСЕ Стая в РУСЕ Склад в РУСЕ Производствен имот в РУСЕ Парцел в РУСЕ Паркомясто в РУСЕ Офис в РУСЕ Многостаен апартамент в РУСЕ Мезонет в РУСЕ Магазин в РУСЕ Къща в РУСЕ Земеделски имот в РУСЕ Земеделска земя в РУСЕ Заведение в РУСЕ Жилищна сграда в РУСЕ Етаж от къща в РУСЕ Едностаен апартамент в РУСЕ Други в РУСЕ Двустаен апартамент в РУСЕ Гараж в РУСЕ Газстанция в РУСЕ Вила в РУСЕ Бензиностанция в РУСЕ Ателие, Таван в РУСЕ Автомивка в РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

 • Начална цена
 • 16635.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 41 кв.м.

 • Срок:
 • 22.01.2018 до 22.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-23

 • Адрес:
 • бул. „Васил Левски” № 6, вх. 2, ет. 5, ап. 63

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, който съгласно схема САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е с идентификатор 63427.4.2960.1.63, адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе кв. Дружба-3, бул. „Васил Левски” № 6, вх. 2, ет. 5, ап. 63; самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2960; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1/едно/; площ по док.: 41.43 кв. м.; прилежащи части: 0.89159 % ид. ч. от общите части на сградата съответстващи на 7.62 кв.м. с обща площ 49,05 кв.м. /четиридесет и девет квадратни метра и пет квадратни дециметра/ и също толкова идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.4.2960; адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, кв. Дружба-3/три/, бул. Васил Левски № 6/шест/; площ: 1832 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; стар идентификатор: 63427.4.502; номер по предходен план: 63427.4.502, квартал: 591, парцел: ХІІІ-2915; съседи на поземления имот: 63427.4.2961, 63427.4.504, 63427.4.3000, 63427.4.2959, 63427.4.2953; ниво: 1/едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 3427.4.29601.64, 63427.4.2960.1.62; под обекта: 63427.4.2960.1.49; над обекта: 63427.4.2960.1.77 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 16 635.80 лв. ИЗП. Д. № 20179140400818 За имота няма издадено удостоверения за ползване съгласно ЗУТ Тежести: възбрани вписани в полза на първоначалния взискателя по делото и присъединените взискатели „ОББ”-АД и „СИБанк”-АД. Ипотека върху поземления имот в полза на „СИБанк”-АД.



Още Двустаен апартамент за продажба в РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ- 40512.00лв.
Двустаен апартамент РУСЕ- 10920.00лв.
Двустаен апартамент РУСЕ- 63168.00лв.
Двустаен апартамент РУСЕ- 16635.00лв.
Двустаен апартамент РУСЕ- 48480.00лв.
0.77720403671265