Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в Банско Фабрика в Банско Търговски имот в Банско Тристаен апартамент в Банско Стая в Банско Склад в Банско Производствен имот в Банско Парцел в Банско Паркомясто в Банско Офис в Банско Многостаен апартамент в Банско Мезонет в Банско Магазин в Банско Къща в Банско Земеделски имот в Банско Земеделска земя в Банско Заведение в Банско Жилищна сграда в Банско Етаж от къща в Банско Едностаен апартамент в Банско Други в Банско Двустаен апартамент в Банско Гараж в Банско Газстанция в Банско Вила в Банско Бензиностанция в Банско Ателие, Таван в Банско Автомивка в Банско

Двустаен апартамент Банско

 • Начална цена
 • 39150.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 66 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • гр. Банско, ул. Найден Геров № 2

 • ЧСИ:
 • Шукри Шукри Дервиш

 • Телефон:
 • 0745 61591

 • Email:
 • shukri_dervish@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Шукри Шукри Дервиш

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02676.501.3639.1.21 / нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди шестстотин тридесет и девет точка едно точка двадесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81 / 10.12.2009 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул."Найден Геров" № 2, вх. 1, ет. 4, ап. А 5-1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3639 / нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди шестстотин тридесет и девет /, предназначение на самастоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 / един /, с площ на обекта 65.54 кв.м. / шестдесет и пет квадратни метра и петдесет и четири квадратни сантиметра /, ведно с прилежащите части: 5.22 % идеални общи части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3639.1.25, под обекта: 02676.501.3639.1.16, над обекта: няма, собственост на "МАРАЯ" ЕООД, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 20533 / 11.11.2011 год., издадена от Началника на СГКК - гр. Благоевград, който имот е идентичен, с АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ изграден до етап „груб строеж” находящ се на четвърти етаж, на кота + 8.10 /плюс осем цяло и десет стотни метра/ от масивната жилищна сграда, построена съгласно разрешение за строеж № 332/06.12.2005 год. и одобрен от Гл. Архитект на Община Банско архитектурен проект от 30.11.2005 год. в урегулиран поземлен имот VІІІ-2853 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди осемстотин петдесет и трети/ от квартал 259 /двеста петдесет и девет/ по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 240/1990 год. и № 0132/2004 год. на Кмета на Община Банско, целият с площ от 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет кв.м./, при съседи на имота: улица, УПИ VІІ-2853, УПИ Х-2853 и УПИ ІХ-2858, който апартамент е със застроена площ от 65.54 кв.м. /шестдесет и пет цяло и петдесет и четири стотни кв.м./, ведно с прилежащите на апартамента 5.22 % /пет цяло и двадесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, състоящ се от кухня, трапезария, хол, спалня, антре и сервизни помещения, при съседи на апартамента: от две страни - двор, стълбищна клетка, коридор и аратамент 5 /пет/Още Двустаен апартамент за продажба в Банско

Двустаен апартамент Банско- 61232.00лв.
Двустаен апартамент Банско- 53280.00лв.
Двустаен апартамент Банско- 53280.00лв.
Двустаен апартамент Банско- 21328.00лв.
Двустаен апартамент Банско- 35293.44лв.
0.013630867004395