Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в НЕСЕБЪР Фабрика в НЕСЕБЪР Търговски имот в НЕСЕБЪР Тристаен апартамент в НЕСЕБЪР Стая в НЕСЕБЪР Склад в НЕСЕБЪР Производствен имот в НЕСЕБЪР Парцел в НЕСЕБЪР Паркомясто в НЕСЕБЪР Офис в НЕСЕБЪР Многостаен апартамент в НЕСЕБЪР Мезонет в НЕСЕБЪР Магазин в НЕСЕБЪР Къща в НЕСЕБЪР Земеделски имот в НЕСЕБЪР Земеделска земя в НЕСЕБЪР Заведение в НЕСЕБЪР Жилищна сграда в НЕСЕБЪР Етаж от къща в НЕСЕБЪР Едностаен апартамент в НЕСЕБЪР Други в НЕСЕБЪР Двустаен апартамент в НЕСЕБЪР Гараж в НЕСЕБЪР Газстанция в НЕСЕБЪР Вила в НЕСЕБЪР Бензиностанция в НЕСЕБЪР Ателие, Таван в НЕСЕБЪР Автомивка в НЕСЕБЪР

Двустаен апартамент НЕСЕБЪР

 • Начална цена
 • 29257.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Бургас

 • Квадратура
 • 50 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • гр. Несебър, Ж.К. "Черно море"

 • ЧСИ:
 • Ивелина Божилова

 • Телефон:
 • 056 – 820080; 0 889 - 441 017

 • Email:
 • ivonka1973@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 51500.503.45.1.7 /петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и три точка четиридесет и пет точка едно точка седем/, по кадастралната карта на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. Директор на АК, посл. изменение: КД-14-02-981/17.07.2008 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр. Несебър, ж.к. „Черно море", ет.1 /първи/, ап.8 /осми/, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива: 1 /едно/, с площ по документ: 49.64 /четиридесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв.м., прилежащи части: 3.87 /три цяло осемдесет и седем стотни/ кв.м., ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 51500.503.45.1.10, - 51500.503.45.1.8, под обекта- 51500.503.45.1.3, 51500.503.45.1.2, 51500.503.45.1.1, над обекта: 51500.503.45.1.11, а съгласно документ за собственост имота представлява бивш АПАРТАМЕНТ № 8 /осми/, на площ от 49.64 /четиридесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв.м., на партерния етаж на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и две тераси, ведно с 4.768 % /четири цяло седемстотин шестдесет и осем хилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 53.51 / петдесет и три цяло и петдесет и една стотни/ кв.м. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 51500.503.45.1.8 /петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и три точка четиридесет и пет точка едно точка осем/, по кадастралната карта на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. Директор на АК, посл. изменение: КД-14-02-981/17.07.2008 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр. Несебър, ж.к. „Черно море", ет.1 /първи/, ап.7 /седми/, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива: 1 /едно/, с площ по документ: 48.97 /четиридесет и осем цяло и деветдесет и седем стотни/ кв.м., прилежащи части: 3.97 /три цяло деветдесет и седем стотни/ кв.м., ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 51500.503.45.1.7, под обекта- 51500.503.45.1.2, 51500.503.45.1.3, 51500.503.45.1.1, над обекта: 51500.503.45.1.12, а съгласно документ за собственост имота представлява бивш АПАРТАМЕНТ № 7 /седми/, на площ от 48.97 /четиридесет и осем цяло и деветдесет и седем стотни/ кв.м., на партерния етаж, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и две тераси, ведно с 4.895 % /четири цяло осемстотин деветдесет и пет хилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 52.94 / петдесет и две цяло и деветдесет и четири стотни/ кв.м. 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 51500.503.45.1.9/петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и три точка четиридесет и пет точка едно точка девет/, по кадастралната карта на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. Директор на АК, посл. изменение: КД-14-02-981/17.07.2008 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр. Несебър, ж.к. „Черно море", ет.1 /първи/, ап.10 /десет/, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива: 1 /едно/, с площ по документ: 59.28 /петдесет и девет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., прилежащи части: 4.86 /четири цяло осемдесет и шест стотни/ кв.м., ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата:същия етаж - 51500.503.45.1.10, под обекта: 51500.503.45.1.6, 51500.503.45.1.5, 51500.503.45.1.4, над обекта: 51500.503.45.1.13, съгласно документ за собственост имота представлява бивш АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, на площ от 59.28 /петдесет и девет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., на партерния етаж, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и две тераси, ведно с 5.984 % /пет цяло деветстотин осемдесет и четири хилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж като площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 64.14 /шестдесет и четири цяло и четиринадесет стотни/. 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 51500.503.45.1.10 /петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и три точка четиридесет и пет точка едно точка десет/, по кадастралната карта на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. Директор на АК, посл. изменение: КД-14-02-981/17.07.2008 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК-Бургас с адрес на имота: гр. Несебър, ж.к. „Черно море", ет.1 /първи/, ап.9 /девет/, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива: 1 /едно/, с площ по документ: 47.89 /четиридесет седем цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., прилежащи части: 3.85 /три цяло осемдесет и пет стотни/ кв.м., ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата:същия етаж - 51500.503.45.1.9, 51500.503.45.1.7, под обекта: 51500.503.45.1.6, над обекта: 51500.503.45.1.14, съгласно документ за собственост имота представлява бивш АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, на площ от 47.89 /четиридесет седем цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., на партерния етаж, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и две тераси, ведно с 4.741 % /четири цяло седемстотин четиридесет и една хилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж като площта на апартамента, ведно с общите части възлиза на 51.74 /петдесет и едно цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.м.Още Двустаен апартамент за продажба в НЕСЕБЪР

Двустаен апартамент НЕСЕБЪР- 34240.00лв.
Двустаен апартамент НЕСЕБЪР- 100128.00лв.
Двустаен апартамент НЕСЕБЪР- 96960.00лв.
Двустаен апартамент НЕСЕБЪР- 96960.00лв.
Двустаен апартамент НЕСЕБЪР- 96960.00лв.
0.010116815567017