Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в Пампорово Фабрика в Пампорово Търговски имот в Пампорово Тристаен апартамент в Пампорово Стая в Пампорово Склад в Пампорово Производствен имот в Пампорово Парцел в Пампорово Паркомясто в Пампорово Офис в Пампорово Многостаен апартамент в Пампорово Мезонет в Пампорово Магазин в Пампорово Къща в Пампорово Земеделски имот в Пампорово Земеделска земя в Пампорово Заведение в Пампорово Жилищна сграда в Пампорово Етаж от къща в Пампорово Едностаен апартамент в Пампорово Други в Пампорово Двустаен апартамент в Пампорово Гараж в Пампорово Газстанция в Пампорово Вила в Пампорово Бензиностанция в Пампорово Ателие, Таван в Пампорово Автомивка в Пампорово

Двустаен апартамент Пампорово

 • Начална цена
 • 13520.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 53 кв.м.

 • Срок:
 • 20.01.2018 до 20.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-21

 • Адрес:
 • ОМЦ "Никола Чичовски"

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 80371.244.150.1.13 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, четири, точка, едно, пет, нула, точка, едно, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД - 18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в обл. Смолян, общ. Чепеларе, к.к. Пампорово, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 52.53 кв.м. (петдесет и две цяло и петдесет и три стотни квадртани метра), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - имоти с идентификатори 80371.244.150.1.14, под обекта: 80371.244.150.1.12 и 80371.244.150.1.11, над обекта - 80371.244.150.1.15, който самостоятелен обект е разположен в сграда с идентификатор 80371.244.150.1, със застроена площ от 571 кв.м. (петстотин седемдесет и един квадртани метра), с предназначение: апартаментен хотел, построена в поземлен имот с идентификатор 80371.244.150, с площ от 1094 (хиляда и деветдесет и четири) квадратни метра по документи за собственост, а съгласно скица № 15-426380/29.08.2016 г. на Служба по кадастъра - гр. Смолян - с площ от 1109 кв.м. (хиляда сто и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, за който имот е отреден Урегулиран поземлен имот II - 150 - Оздравителен медицински център "Никола Чичовски" (втори, за имот сто и петдесети), в кв. 16 (шестнадесети) по ПУП - план за регулация и застрояване на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с уредени регулационни сметки, при граници: от две страни улици, УПИ - Озеленяване, улица, УПИ - База за семеен отдих и гора в земеделска територия, а съгласно скица № 426380/29.08.2016 г. на Служба по кадастъра - гр. Смолян при съседи: имоти с идентификатори 80371.218.9, 80371.173.1, 80371.218.6, 80371.244.277 и 80371.244.149Още Двустаен апартамент за продажба в Пампорово

Двустаен апартамент Пампорово- 13520.00лв.
Двустаен апартамент Пампорово- 13520.00лв.
Двустаен апартамент Пампорово- 14231.00лв.
Двустаен апартамент Пампорово- 14231.00лв.
Двустаен апартамент Пампорово- 80050.00лв.
0.11584711074829